Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“ Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“ Mk 2,18-22

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme, že okrem pôstu v Deň zmierenia (porov. Lv 16, 29-34) židovský národ dodržiava mnoho ďalších dní pôstu, verejných aj súkromných. Dni pôstu sa prejavovali smútkom, pokáním, očisťovaním, prípravou na sviatok alebo poslanie, vyžadovaním Božej milosti atď. Zbožní Židia považovali pôst za cnostný akt svojho náboženstva, ktorý sa páčil Bohu. Ten, kto sa postí, sa obracia k Bohu v postoji pokory; prosí o odpustenie za svoje odlúčenie od Boha a zároveň sa zbavuje tých vecí, ktoré toto odlúčenie často spôsobujú. že Ježiš túto prax nevštepuje svojim učeníkom a nasledovníkom, je pre Jánových učeníkov a farizejov prekvapením. Nedokážu to pochopiť. Ježiš im však dáva zásadný dôvod: “Ako sa môžu svadobní hostia postiť, keď je s nimi ženích?” (Mt 10,13). (Mk 2, 19). Pre izraelských prorokov ženích znamená samotného Boha, verného Jahveho, a jeho božskú lásku k ľuďom (na rozdiel od Izraela, jeho nie vždy takej vernej manželky). Preto je Ježiš rovný Jahvemu a tu deklaruje svoje božstvo: svojich učeníkov nazýva “priateľmi ženícha” a tí, čo sú s ním, sa nemusia postiť, lebo nie sú od neho oddelení.

Cirkev zostala verná Kristovmu učeniu o pôste, ktoré síce pochádza od prorokov a dokonca je prirodzenou a spontánnou praxou v mnohých náboženstvách, ale náš Pán ho potvrdzuje novým významom. Pôst možno využiť ako prípravu; posilňuje modlitbu a kontempláciu. Ježiš sa postil na púšti ako prípravu na svoj verejný život. medzi tými, ktorí počúvali nášho Pána, bolo veľa chudobných ľudí, ktorým nebolo cudzie ošúchané oblečenie. Rovnako aj vinohradníci, ktorí určite vedeli, čo sa stane, keď sa nové víno naleje do starých mechov. Ježiš im všetkým pripomína, že musia prijať jeho posolstvo s novým duchom, ktorý sa rozchádza s konformizmom a rutinou unavených duší; Ježiš ponúka niečo úplne iné, nie ďalšiu verziu Zákona, ale úplne nový život.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie