Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Vo veciach lásky totiž nie je možné preháňať. Naopak, je pravda, že sme „radikálni“, pretože skutočná láska pohlcuje celého človeka – alebo láska zabije mňa, alebo ja lásku.

Evanjelium:

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“Mk 3,20-21

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes vidíme, ako zvláštne reagujú Ježišovi príbuzní: „Pomiatol sa.“ Opäť sa ukazuje pravdivosť starého príslovia, že vo svojom rodisku nie je nik prorokom.

Je zbytočné hovoriť, že tento postoj nijako nemôže zarmútiť Pannu Máriu, pretože od začiatku až do poslednej chvíle – keď bola pri úpätí kríža – si vždy zachovala neochvejnú vieru a dôveru voči svojmu Synovi.

Ale čo my? Uvažujme! O koľkých spomedzi našich blížnych alebo tých, ktorí sú nám bližší, môžeme povedať, že osvetľujú náš život…?

A čo my…? Nemusíme chodiť ďaleko: spomeňme si na Svätého Otca Jána Pavla II. – Koľko ľudí ho nasledovalo? A koľko ho neváhalo obviniť z toho, že je „tvrdohlavý starec“, žiarlivý na svoju „moc“?

Ak sa stotožníme s Kristom, naša prítomnosť nebude neutrálna pre tých, ktorí s nami komunikujú z dôvodov príbuzenských, pracovných a podobne. Ba čo viac, pre niektorých bude naša prítomnosť tŕňom v oku, pretože budeme akoby mementom pre ich svedomie. Môžeme si byť istí, že ak prenasledovali Krista, môžu i nás.

Ľudia sa svojím výsmechom budú snažiť zakryť svoje obavy; svoju nedokonalosť budú prezentovať tak, aby zakryli svoju lenivosť. Koľkokrát nás katolíkov obvinia z toho, že preháňame? Môžeme odpovedať, že nie. Vo veciach lásky totiž nie je možné preháňať. Naopak, je pravda, že sme „radikálni“, pretože skutočná láska pohlcuje celého človeka – alebo láska zabije mňa, alebo ja lásku.

Preto pápež Ján Pavol II. hovoril o „evanjeliovom radikalizme“ a o tom, že sa nemáme báť. „Vo veci Božieho kráľovstva nemáme čas obzerať sa dozadu a už vôbec nie nechať sa unášať lenivosťou.“ (sv. Ján Pavol II.)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie