Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 2. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Jánovi učeníci a farizeji sa postili. Prišli k Ježišovi a pýtali sa: „Prečo sa Jánovi učeníci a učeníci farizejov postia, a tvoji učeníci sa nepostia?“Ježiš im povedal: „Vari sa môžu svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi? Dokiaľ majú medzi sebou ženícha, nemôžu sa postiť. No prídu dni, keď im ženícha vezmú; potom, v ten deň, sa budú postiť. Nik neprišíva na starý odev záplatu z novej látky, lebo záplata vytrhne kus z neho, nové zo starého, a diera bude ešte väčšia. A nik nevlieva mladé víno do starých mechov, lebo víno mechy roztrhne a vyjde nazmar aj víno aj mechy, ale nové víno do nových mechov.“ (Mk 2,18-22)

Zamyslenie:

V dnešnom Evanjeliu sme počuli, že okrem pôstu v deň zmierenia
(porov. Lev 16,29-34), židovský ľud dodržiaval aj ďalšie pôstne dni, verejné aj
súkromné. Dni pôstu mali aj vonkajší prejav: smútok, pokánie, očistenie,
príprava hostiny a slávenia. To všetko bolo akoby požiadavkou na to, aby
prišla Božia milosť. Zbožní Židia považovali pôst za akt ctnosti svojho
náboženstva, ktorý sa páčil Bohu. Ten, kto sa postí, oslovuje Boha v pokore,
lebo prosí o odpustenie za svoje vzdialenie sa od Boha a snaží sa zbaviť
toho, čo spôsobuje toto odlúčenie.

To, že Ježiš nevnucuje túto praktiku svojim učeníkom a nasledovníkom, je
pre Jánových učeníkov a pre farizejov prekvapením. Nemôžu to pochopiť. Ježiš im
však dáva jasnú odpoveď a dôvod, prečo to tak nie je: „Vari sa môžu
svadobní hostia postiť, kým je ženích s nimi?
“ (Mk 2,19).

Pre izraelských
prorokov označuje postava ženícha samotného Boha, verného Jahveho a jeho božskú
lásku k ľuďom (na rozdiel od Izraela, ktorý nebol vždy verným manželom). Ježiš
sa teda prirovnáva Bohu a hovorí o svojom božstve. Svojich učeníkov nazýva „priateľmi
ženícha
“ a tí, ktorí sú s ním, sa nemusia postiť, pretože nie sú od
neho oddelení.

Cirkev zostala verná Kristovmu učeniu o pôste, ktoré, hoci pochádza od
prorokov a je dokonca prirodzenou a spontánnou praxou v mnohých náboženstvách, Pán,
Ježiš Kristus mu dáva nový význam. Pôst a postenie sa, spolu s modlitbou
a rozjímaním je doba prípravy. Ježiš sa postí na púšti, modlí sa a rozjíma,
čo je jeho príprava na verejný život.

Medzi tými, ktorí počúvali nášho Pána, bolo veľa chudobných ľudí, ktorí vedeli,
čo to znamená mať staré, jednoduché, opotrebované oblečenie. Rovnako tam boli azda
i vinári, ktorí určite vedeli, čo sa stane, keď sa nové víno dá do starých
mechov. Ježiš im a ďalším pripomína, že musia prijať jeho posolstvo s
novým duchom, ktorý je v rozpore s konformitou a s rutinou unavených duší.

Ježiš tak navrhuje niečo úplne iné, nie inú verziu Zákona, ale úplne nový život.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie