Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 23. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V inú sobotu vošiel Ježiš do synagógy a učil. Bol tam človek, ktorý mal vyschnutú pravú ruku. A zákonníci s farizejmi naň striehli, či v sobotu uzdraví, aby ho mali z čoho obžalovať. Ale on poznal ich myšlienky. Preto povedal človekovi, čo mal vyschnutú ruku: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ On vstal a postavil sa. A tamtým Ježiš povedal: „Pýtam sa vás: Slobodno v sobotu robiť dobre, alebo zle, zachrániť život, alebo zničiť?“ Popozeral sa po všetkých a povedal mu: „Vystri ruku!“ On to urobil a ruka mu ozdravela. Ale oni, plní nerozumu, radili sa, čo urobiť s Ježišom.“ (Lk 6,6-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Ježiš nám dnes dáva príklad slobody, o ktorej toľko hovoríme. Ale na rozdiel od toho, čo väčšina tvrdí alebo považuje za „slobodu“, Ježišova sloboda je úplne spojená s Otcovým konaním a Jeho vôľou. On hovorí: „Ježiš im vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Čo robí Otec, to robí podobne aj Syn.“ A Otec robí a koná iba z lásky.

Láska sa nedá nanútiť, ale núti nás konať, ťahá nás k sebe a vracia nás k životu. Ježišov príkaz: „Vstaň a postav sa do prostriedku!“ má oživujúcu silu pre toho, kto miluje a reaguje na živé Slovo. A posledná časť jeho príkazu: „Vystri ruku!“, ktorý uzatvára zázrak, definitívne vracia život a silu tomu, čo bolo bezmocné a mŕtve.

Skutočne zachrániť znamená vytiahnuť zo smrti. To isté slovo sa prekladá ako „uzdraviť“. Uzdravením Ježiš zachraňuje všetko, čo mal ten úbohý chorý človek mŕtve. To je jasný znak Božej – otcovej – lásky k svojmu stvoreniu a stvorenstvu.

V novom stvorení, kde Syn robí len to, čo vidí robiť svojho Otca, bude zákonom, ktorý bude prevládať, zákon konajúcej lásky, a nie zákon „spiaceho“ oddychovania.

Preto je pre dnešok potrebné vedieť, že sloboda a láska kráčajú ruka v ruke. Sloboda a láska, podľa príkladu Ježiša Krista. „Miluj a rob čo chceš!“, ako hovoril sv. Augustín, ale podľa príkladu Krista.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie