Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 28. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Keď sa schádzali zástupy, začal Ježiš hovoriť: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba ak znamenie Jonášovo. Lebo ako bol Jonáš znamením pre Ninivčanov, tak bude aj Syn človeka pre toto pokolenie. Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti mužom tohto pokolenia a odsúdi ich; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je niekto väčší ako Šalamún. Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je predsa niekto väčší ako Jonáš.“

Lk 11, 29-32

Zamyslenie:

Dnešný Kristov hlas napomína
tých, ktorí si myslia, že si určite zaslúžia „lístok“ do raja, už len tím, že povedia:
„Ježišu, aký si úžasný!“. Kristus zaplatil cenu našej spásy bez toho, aby
vylúčil kohokoľvek, ale musia sa dodržať určité minimálne podmienky. A medzi
nimi aj nepredstieranie, že Kristus robí všetku prácu, zatiaľ čo my nerobíme
vôbec nič. To by nebola len číra hlúposť, ale zlá arogancia. Preto Pán používa
slovo „zlo“: „Toto pokolenie je zlé pokolenie. Žiada znamenie, ale znamenie
nedostane, iba ak znamenie Jonášovo.
“ (Lk 11,29). Nazýva ich „zlými“,
pretože chcú najskôr vidieť jeho veľkolepé zázraky, aby mohli dosiahnuť svoju
prípadnú a blahosklonnú náklonnosť.

Kristus vystupuje i proti svojím
krajanom, pretože očakávali, že „podpíše“ svoje konanie a poslanie proroka a
Mesiáša prostredníctvom úžasných zázrakov. Chceli by si to vychutnať ako
pohodlne sediaci diváci v divadle. To však nie je možné: Pán ponúka spásu, ale
iba tým, ktorí sa mu podriaďujú prostredníctvom poslušnosti viery. Jedná sa o úplnú
vieru (ktorú sám Boh zasadil do nášho vnútra ako semeno milosti) chce ju i od
nás.

Svedectvom proti tým, ktorí zachovávajú karikatúru svojej viery, bude kráľovná z juhu, pretože prišla z konca zeme, aby počula Šalamúnovu múdrosť, a ukázalo sa, že „tu je niekto väčší ako Šalamún“ (Lk 11,31). Kristus odsúdený na smrť vstane za tri dni: On ponúkne spásu každému, kto ho spozná, zatiaľ čo všetci ostatní – keď sa vráti ako sudca – kvôli svojej tvrdohlavej nedôvere nemôžu čakať nič iné ako svoj rozsudok. Prijmime Krista s vierou a láskou. Spoznávajme ho a On rozpozná, že k nemu patríme. Don Alberione, Boží služobník, povedal: „Boh neplytvá svetlom: Lampy rozsvecuje podľa potreby, ale vždy včas“.

Aplikácia:

  • Je život s Ježišom môj životný plán?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie