Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: ‚Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.‘ Potom si povedal: ‚Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!‘Ale Boh mu povedal: ‚Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?‘ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý. (Lk 12, 13-31)

Podcast:

Zamyslenie:

Zomrel jeden miliardár. Ktosi sa zo zvedavosti spýtal: „Koľko peňazí zanechal?“ Odpovedali mu: „Všetko!. Do posledného centu.“ Nič si nevzal so sebou. To je pravda, ktorá platí o každom z nás. Nič z nášho materiálneho bohatstva si nevezmeme so sebou na druhý svet. A to, čo sme častokrát za bohatstvo pokladali, sa javí ako bezcenné v Božích očiach. V dnešnom podobenstve o boháčovi nás Pán Ježiš pozýva zamyslieť sa nad túžbou po bohatstve ako aj nad tým, čo si máme vziať so sebou na druhý svet. 

Zamysleli sme sa niekedy už nad tým, prečo nám tak ide o peniaze a majetok? Prečo je v nás chamtivosť? Prečo chceme mať stále viac? Je to preto, lebo sa porovnávame s tými, čo majú viac ako my a chceme sa im vyrovnať alebo nezaostať? Je to preto, lebo nám to prináša pocit dôležitosti, moci, istoty, spoločenskej prestíže? Prečo je v nás táto túžba? Nech je už naša odpoveď akákoľvek, pravdou je, že v nás pôsobia následky dedičného hriechu a že v tomto stave vnútornej prázdnoty hľadáme mimo Boha to, čo nám len sám Boh môže dať.

Ktosi povedal nasledovnú myšlienku: Každý z nás môže byť bohatý v Božích očiach a nevyžaduje si to žiadne peniaze. Skutočne bohatí nie sú tí, ktorí majú najviac, ale tí, ktorí veľa toho nepotrebujú, ktorí sa uspokoja aj s málom, čo majú. Naším bohatstvom, ktoré si cení aj Boh, je srdce naplnené láskou. Žiaden skutok lásky, žiadna ochotná a nezištná pomoc nebude zabudnutá. Pán Ježiš hovorí: „Kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ (Mk 10, 42). Bohatstvom je všetko to dobré, čo sme zasiali do životov iných, čím sme ich obohatili. Vlastne, našim pravým bohatstvom, ktoré si vezmeme so sebou nie je to, čo sme nazhromaždili, ale paradoxne to, čo sme rozdali. 

Aplikácia:

Ako je to s mojím vzťahom k peniazom a majetku? Viem iba „zhromažďovať“ alebo sa viem aj deliť?

Komu by som dnes mohol nejako pomôcť alebo preukázať nejaký dobrý skutok?  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie