Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.“ (Lk 13,1-17)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes pamätáme na veľkého misionára, ktorý žil vo veľmi nepokojnej dobe, akou bolo 19. storočie, čo mu však nebránilo zaniesť evanjeliové posolstvo do Katalánska, na Kanárske ostrovy a na Kubu: je ním svätý Anton Mária Claret, ktorý počul Ježišovo volanie vo svojej mladosti rovnako ako prví učeníci: „Poď za mnou!

Podobne ako Jakub a Ján, ktorí zanechali svojho otca na lodi s nádenníkmi, aj Anton Mária opustil rodinnú textilnú dielňu a svoje mesto, aby sa vydal na cestu kňazstva, v ktorej zohrávalo významnú úlohu kázanie a katechéza.

Anton Mária urobil z Pánovho povolania plán svojho života: ako katechéta, kňaz, biskup a spovedník španielskej kráľovnej Alžbety II. aj vtedy, keď v tomto čase založil Kongregáciu misionárov Nepoškvrneného Srdca Panny Márie a bol dušou založenia veľkého počtu rehoľných inštitútov, ktoré sa venovali výchove detí a mládeže, i starostlivosti o chorých.

Vytvorením rehoľnej tlačiarne sa zaslúžil o šírenie ľudovej kresťanskej kultúry vydaním mnohých kníh. Svätý Anton Mária Claret bol múdrym rybárom ľudí, horlivým v kňazskej službe a v diele evanjelizácie. Vo svojej autobiografii nám podáva stručný a presný obraz toho, aký musí byť misionár: „Myslím len na to, ako by som mohol nasledovať Ježiša Krista a napodobňovať ho svojimi modlitbami, prácou, utrpením a starostlivosťou vždy a len na Božiu slávu a spásu duší.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie