Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať. Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha. Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“ Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta hoci aj v sobotu?“ Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Mt 22, 34-40

Zamyslenie:

V dnešnom evanjeliu môžeme
vidieť, ako Ježiš svojou činnosťou ohlasuje svoje spasiteľské poslanie. Ale
zároveň si môžeme všimnúť, ako sa  rozhorčí predstavený synagógy a napomína ľudí,
aby v sobotu neprichádzali prosiť o uzdravenie: „Je šesť dní, keď treba
pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!

(Lk 13,14).

Vždy ma prekvapilo, ako sa pred
zjavným zázrakom nájde niekto, kto dokáže zavrieť oči takým spôsobom, že
zostane úplne nezaujatý, že sa ho to nijakým spôsobom nedotkne. Keby nevidel,
čo sa stalo alebo čo to znamená, asi by sme vedeli trocha porozumieť jeho
správaniu. Ale on zažil a na vlastné oči videl zázrak uzdravenia, a napriek
tomu jeho srdce ostalo tvrdé. Čo bolo dôvodom? Mnoho Židov v tých časoch malo
zlé skúsenosti, nazvime to, so sprostredkovaním. Z rôznych dôvodov –
antropologických, kultúrnych a náboženských – je nevyhnutné, aby medzi Bohom a
človekom existovali určité sprostredkovania. Problém je v tom, že niektorí
Židia vytvorili z tohto sprostredkovania niečo absolútne. Výsledkom bolo, že
sprostredkovanie ich nepriviedlo do komunikácie s Bohom, ale zostali zaseknutí
v samotnej činnosti sprostredkovania. Zabudli na konečný a pravý význam a zostali
len pri úmysle. A to je dôvodom, že im Boh nemôže odovzdať ani svoju
milosť, ani svoje dary a lásku, a ešte k tomu, ich náboženská
skúsenosť nie je pre nich obohatením.

A toto všetko ich priviedlo k
tomu, že si vyrobili boha na mieru, a pravého Boha nepustili do svojho
života. Vo svojej religiozite verili, že všetko je v poriadku. V tomto
uhle pohľadu potom môžeme pochopiť Ježišovu reakciu: „Pokrytci! Neodväzuje
každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať?

(Lk 13,15). Ježiš odkrýva absurditu tejto nesprávnej skúsenosti so sobotou.

Dnešné Božie slová by nám mali
pomôcť preskúmať našu vlastnú náboženskú skúsenosť a zistiť, či nás
sprostredkovania, ktoré používame, skutočne privádzajú do kontaktu s Bohom a so
životom.

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie