Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš povedal poprednému farizejovi, ktorý ho pozval ako hosťa: „Keď dávaš obed alebo večeru, nevolaj svojich priateľov ani svojich bratov ani príbuzných ani bohatých susedov, aby nepozvali aj oni teba a mal by si odplatu. Ale keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. No odplatu dostaneš pri vzkriesení spravodlivých.“ (Lk 14, 12-14)

Podcast:

Zamyslenie:

Po tom, čo Ježiš dal zákonníkom a farizejom radu, ako si nevyberať prvé miesto na hostine, pokračuje a učí jedného popredného farizeja, ktorý ho pozval ku sebe, ako má organizovať hostinu a koho má pozvať. Nemal by pozývať členov rodiny, príbuzných, priateľov a vplyvných boháčov, od ktorých môže očakávať, že na oplátku dostane podobné pozvania. Pripomína nám to, čo Ježiš hovorí v Kázni na vrchu o láske k tým, čo nás milujú. Dokonca aj „pohania robia to isté.” Nie je v tom žiadna skutočná cnosť. Niekedy to býva aj spôsob, ako využiť druhých pre vlastný prospech.

Skôr by mal pozvať chudobných, mrzákov, chromých, slepých a tešiť sa, že títo ľudia mu to nemôžu ničím odplatiť. To bude dôkazom pravosti vlastnej štedrosti. Spoločné stravovanie s priateľmi je pekná vec, ale Ježiš poukazuje na to, že naša vzájomná zábava by nemala byť na úkor tých, ktorí nemajú čo jesť.

Dnes nás teda Pán učí pravému významu kresťanskej štedrosti: darovať sa druhým, zvlášť tým, ktorí nám to nemajú ako vrátiť. Práve tým, že sa podelíme o to, čo máme, s núdznymi, napodobňuje samotného Pána v jeho štedrosti a láske voči nám, stávame sa blahoslavenými a je pre nás pripravená „odmena pri vzkriesení spravodlivých.“

Aplikácia:

  • Darovať niečo nezištne a zo srdca. Je to aj súčasťou môjho správania?
  • Keď sa s niečím podelím s chudobným, môžem si byť istý, že som tým poslúžil samotnému Kristovi. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie