Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 32. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

“Maličkými” sa tu nemyslí len na deti a mladých, ale aj na tých, čo sú slabí vo svojej kresťanskej viere.

Evanjelium:

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nie je možné, aby neprišli pohoršenia, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú! Tomu by bolo lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora, akoby mal pohoršiť jedného z týchto maličkých. Dávajte si pozor! Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu! A keď sa aj sedem ráz za deň prehreší proti tebe a sedem ráz sa vráti k tebe a povie: ‚Ľutujem,‘ odpusť mu!“ Apoštoli povedali Pánovi: „Daj nám väčšiu vieru!“ Pán vravel: „Keby ste mali vieru ako horčičné zrnko a povedali by ste tejto moruši: ‚Vytrhni sa aj s koreňom a presaď sa do mora,‘ poslúchla by vás.“ (Lk 17, 1-6)

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium nám dnes hovorí o troch dôležitých témach. Prvá je o pohoršení. Grécke slovo, ktoré evanjelista pre pohoršenie použil, bolo “skandalon”. Bol to predmet, ktorý spôsoboval potknutie alebo pošmyknutie ako napr. kameň na ceste alebo banánová šupka. Pohoršenie v biblickom zmysle preto nie je to, čo zvyčajne mnohí považujú za pohoršenie: správanie, ktoré sa vyniká istej spoločenskej norme. Pohoršenia, o ktorých Ježiš hovorí, sú také slová, postoje a činy, ktoré spôsobia, že ľudia obrazne „zakopnú a padnú“, čiže je to všetko, čo ich navádza na hriech alebo k oslabeniu či zanechaniu kresťanskej viery. Je hrozné, ak niekto bráni človeku spoznať a milovať Krista a žiť podľa jeho evanjelia. Pre pôvodcu pohoršenia by bolo lepšie, keby ho hodili do mora s mlynským kameňom na krku. “Maličkými” sa tu nemyslí len na deti a mladých, ale aj na tých, čo sú slabí vo svojej kresťanskej viere.

Druhou témou je odpustenie. Ježiš nás žiada, aby sme odpúšťali tak často, ako je to potrebné, aj keď nás to bolí na duši: “Keď sa tvoj brat prehreší, pokarhaj ho! Ak sa obráti, odpusť mu!” (Lk 17, 3). Veľkosť našej lásky sa dá merať našou schopnosťou odpúšťať.

Treťou témou je prosba učeníkov, aby Pán rozmnožil ich vieru. Viera je oveľa viac ako iba poznanie niektorých právd viery či modlitieb. Je to nastavenie mysle a srdca, v ktorom počítam s Bohom v mojom živote; beriem ho vážne, dôverujem mu a spolieham sa na neho. “Viera je začiatkom pravého života”, hovorí svätý Ignác Antiochijský. Tí, ktorí konajú vo viere, dosahujú úžasné veci. Pápež Benedikt XVI to vyjadril takto: “Viera znamená  dôverovať Kristovi, prijať ho, nechať sa ním premeniť, nasledovať ho bez výhrad – toto robí ľudsky nemožné možným”

Aplikácia:

  • Zamyslel som sa nad tým, aké svedectvo vydávam o Kristovi svojím správaním?  Snažím sa ľudí privádzať k nemu?
  • Dnes poprosím Pána, aby rozmnožil aj moju vieru.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie