Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 33. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa Ježiš približoval k Jerichu, pri ceste sedel akýsi slepec a žobral. Keď počul, že tadiaľ prechádza zástup, pýtal sa, čo sa deje. Povedali mu: „Ježiš Nazaretský ide tadiaľto.“ Tu vykríkol: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tí, čo išli popredku, ho okríkali, aby mlčal. Ale on ešte väčšmi kričal: „Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Ježiš zastal a kázal, aby ho priviedli k nemu. Keď sa priblížil, opýtal sa ho: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ On odpovedal: „Pane, aby som videl.“ A Ježiš mu povedal: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ A hneď videl, šiel za ním a velebil Boha. Aj všetok ľud, keď to videl, vzdával Bohu chválu. (Lk 18, 35-43)

Podcast:

Zamyslenie:

Práve sme si vypočuli príbeh uzdravenia slepca pri mestskej bráne Jericha. Zastavme sa trochu bližšie pri ňom. Nevidiaci muž volá silným hlasom: „Ježišu, Syn Dávidov, zmiluj sa nado mnou!“ Tým, že Ježiša oslovuje „Synu Dávidov“, čo je mesiášsky titul, naznačuje, že hoci fyzickým zrakom nevidí, predsa len vidí duchovým zrakom v Ježišovi prichádzajúceho Mesiáša. Už v tomto jeho nastavení k Ježišovi vidno jeho vieru v neho.

Druhým momentom je dialóg medzi ním a Ježišom. Ježiš sa ho spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil?“ Túto otázku kladie Ježiš neustále každému z nás. Ako mám odpovedať? Zmenili sa moje odpovede v priebehu rokov?

Nevidiaci muž odpovedá: „Pane, aby som videl.“ Samozrejme, je to prirodzená odpoveď človeka, ktorý nevidí. Ale v širšom zmysle je na tom rovnako každý jeden z nás. Všetci potrebujeme mať oči viery. Práve náš slabý zrak, nám bráni spoznať Ježiša a chápať, čo od nás žiada.  

A Ježiš slepému mužovi hovorí: „Pozeraj! Tvoja viera ťa uzdravila.“ Chváli jeho vieru, ktorá mu ešte predtým, než mohol uzrieť Ježiša fyzickým zrakom, umožnila vidieť v ňom Božieho Mesiáša.

A čo urobil muž po tomto uzdravení? Stal sa Ježišovým nasledovníkom a vzdával Bohu slávu. Už nebol slepý, už nebol žobrákom, už nebol pri ceste, ale na ceste s Ježišom. To je prirodzená odpoveď pre tých, ktorí skutočne vidia: pripojiť sa k Ježišovi, nasledovať ho a vzdávať Bohu chválu.

Aplikácia:

  • Keby sa ma Ježiš spýtal: „Čo chceš, aby som ti urobil? – čo by som mu povedal?
  • Ide aj mne v živote o to, aby som verne nasledoval Krista? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie