Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“ (Lk 21,1- 4)

Podcast:

Zamyslenie:

Aj dnes, podobne ako tomu bolo aj v minulosti, zostávajú malé veci nepovšimnuté: malé almužny, drobné obety, krátke strelné modlitby. No pravdou je, že to, čo sa zdá byť malé a nedôležité, často tvorí osnovu a tkanivo veľkých umeleckých diel. Takým je aj dielo osobnej svätosti.

Pretože tieto malé veci zostávajú nepovšimnuté, je zaručená správnosť ich úmyslu: nehľadáme nimi uznanie iných ani ľudskú slávu. Je viac ako isté, že chudobná vdova nijako neupozornila verejnosť na veľkosť svojho daru, ba dokonca je možné, že bola celkom v rozpakoch a cítila sa nepríjemne pred pohľadom boháčov, ktorí vhadzovali do chrámovej pokladnice veľké dary a chválili sa tým. Jej štedrosť, ktorá sa zrodila z jej hlbokej dôvery v Boha, však ocenil Pán, ktorý vidí do srdca ľudí: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie“ (Lk 21, 3-4).

Štedrosť chudobnej vdovy je dobrým poučením pre nás, Kristových učeníkov. Môžeme dať veľa vecí, podobne ako bohatí, ale nič z toho nebude mať cenu, ak dáme len to, „čo nám zostalo“, bez lásky a  bez ducha štedrosti, bez toho, aby sme to obetovali, aby nás to čosi stálo. Svätý Augustín hovorí: „Pozerali na veľké dary bohatých a chválili ich za to. Ale keď videli vdovu, koľkí videli tie dve drobné mince…? Ona v nich však dala všetko, čo mala. Mala dostatok, lebo mala Boha vo svojom srdci. Mať Boha v duši je viac ako zlato v pokladnici“.

Aplikácia:

  • Presvedčil som sa už o pravdivosti slov Písma: Blaženejšie je dávať, ako prijímať?
  • Vdova vhodením dvoch drobných mincí podporila chrám. Koho a ako podporujem ja?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie