Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Keď
sa Ježiš a jeho učeníci preplavili k druhému brehu, došli do
Genezareta a tam pristáli. Len čo vystúpili z lode, ľudia ho
spoznali; rozbehli sa po celom okolí a na nosidlách začali znášať svojich
chorých ta, kde bol, ako počuli. A všade, do ktorejkoľvek prišiel dediny,
mesta či osady, kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť
aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.
(Mk 6, 53-56)

Zamyslenie:

V dnešnom, na oko krátkom, texte evanjeliu môžeme vidieť, akú obrovskú silu má dotyk Pána Ježiša: „kládli na ulice chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.“  (Mk 6,56). Čoby i ten najmenší fyzický dotyk môže urobiť veľký zázraky pre toho, kto pristupuje ku Kristovi s vierou. Uzdravujúca sila preteká z jeho milujúceho srdca a rozširuje sa dokonca aj na jeho odev. Jeho schopnosť a ochota liečiť je silná a tak ľahko dostupná. Táto časť evanjelia nám môže pomôcť zamyslieť sa nad tým, ako prijímame nášho Pána vo svätom prijímaní, v eucharistii. Robíme to s vierou, že tento kontakt s Kristom môže učiniť zázraky v našom živote? Veď prijatie eucharistie je viac, omnoho viac, ako sa len dotknúť „okraja jeho plášťa“. V eucharistii sa nám dáva celý Kristus; prijímame samotné Kristovo Telo. Prijímanie viac než len liečenie našich fyzických slabostí: on predovšetkým uzdravuje naše duše a dáva nám účasť na vlastnom živote Boha.

Aplikácia:

Tužím často prijímať eucharistiu do svojho srdca?  

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie