Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

K Ježišovi prišli farizeji a začali sa s ním hádať. Žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali. On si v duchu vzdychol a povedal: „Prečo toto pokolenie žiada znamenie? Veru, hovorím vám: Toto pokolenie znamenie nedostane.“ Nechal ich tam, znova nastúpil na loď a odišiel na druhý breh. Mk 8, 11-13

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa nám môže zdať, že evanjelium nehovorí príliš veľa o Ježišovi ani o nás. „Prečo toto pokolenie žiada znamenie?“ (Mk 8, 12). Pápež Ján Pavol II. v komentári k tejto časti Ježišovho života hovorí: „Ježiš nás vyzýva, aby sme medzi slovami a skutkami rozlišovali svedectvo (alebo „znamenie“) o príchode Božieho kráľovstva. Zdá sa, že farizeji, ktorí sa pýtajú Ježiša, nemajú schopnosť alebo vôľu rozoznať toto znamenie, ktoré – v skutočnosti – je celým prejavom, skutkami a slovami, Pána. V súčasnosti sa Ježiša tiež pýtajú na nejaké nebeské znamenia: aby nám umožnil vidieť svoju prítomnosť v našom svete alebo aby nám jasným spôsobom povedal, ako sa máme správať.“ Svätý Otec nám dáva najavo, že Ježišovo odmietnutie dať znamenie Židom – a teda aj nám – vyplýva z toho, že chce zmeniť „logiku sveta, orientovanú na hľadanie znamení potvrdzujúcich túžbu človeka po asertivite a moci“. Farizeji nechceli len tak hocijaké znamenie, ale také, ktoré by ukazovalo Ježiša ako Mesiáša, ktorého chceli. Nečakali na Mesiáša, ktorý príde, aby ich zachránil, ale na Mesiáša, ktorý im mal dať istotu, že robia veci správne.

Skrátka, keď Židia v Ježišových časoch alebo dnešní kresťania žiadajú – tak či onak – znamenie, v skutočnosti žiadame, aby Boh konal podľa nášho spôsobu, podľa toho, čo si my myslíme, že je lepšie. Ale Boh, ktorý je vševediaci a všemohúci (preto v Modlitbe Pána hovoríme „buď vôľa tvoja“), má svoje vlastné cesty. Ale On, ktorý nám umožňuje nájsť ho, keď ho skutočne hľadáme, ak ho prosíme, aby nás osvietil, dá nám pochopiť, ktoré sú jeho cesty a ako môžeme dnes rozoznať aj jeho znamenia.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie