Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. PÔSTNEJ NEDELI

Evanjelium:

Ježiš odišiel zo Samárie do Galiley. Lebo sám Ježiš sa osvedčil, že vo svojej vlasti prorok nemá úctu. Keď prišiel do Galiley, Galilejčania ho uvítali, lebo videli všetko, čo urobil cez sviatky v Jeruzaleme. Aj oni tam boli na sviatky. Prišiel teda znova do Kány Galilejskej, kde premenil vodu na víno. Bol tam istý kráľovský úradník, ktorý mal v Kafarnaume chorého syna. Ako počul, že Ježiš prišiel z Judey do Galiley, vybral sa k nemu a prosil ho, aby šiel uzdraviť jeho syna, ktorý už umieral. Ježiš mu povedal: „Ak nevidíte znamenia a divy, neveríte.“ Kráľovský úradník mu hovoril: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“ Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn žije!“ On uveril Ježišovmu slovu a šiel. Ešte bol na ceste, keď mu prišli sluhovia naproti a hovorili, že jeho dieťa žije. Pýtal sa ich, koľko hodín bolo, keď sa mu uľavilo. Povedali mu: „Včera o jednej popoludní mu prestala horúčka.“ Tu otec poznal, že to bolo práve v tú hodinu, keď mu Ježiš povedal: „Tvoj syn žije.“ A uveril on i celý jeho dom. Toto bolo už druhé znamenie, ktoré urobil Ježiš, keď prišiel z Judey do Galiley. (Jn 4, 43-54)

Zamyslenie:

Dnes znovu
nachádzame Ježiša v Káne Galilejskej, kde urobil svoj prvý zázrak, keď premenil
vodu na víno. Teraz koná ďalší zázrak: uzdravuje syna kráľovského úradníka.
I keď bol prvý zázrak veľkolepý, predsa len je tento druhý dôležitejší,
pretože to, čo Ježiš týmto zázrakom rieši, nie je nič materiálne, ale dotýka sa
hlbokého problému ľudského života, akým je choroba a utrpenie.

„Kráľovský úradník
ho prosil: „Pane, poď, kým mi dieťa neumrie!“ Ježiš mu povedal: „Choď, tvoj syn
žije!“ (Jn 4, 49–50). Zaujímavé je to, že Ježiš nejde do Kafarnauma, aby tam
priamo uzdravil chorého; zázrak vykoná „na diaľku“; čiže bez toho, aby sa
odišiel z Kány. To by nám všetkým malo pripomínať, že aj my môžeme urobiť
veľa dobrého „na diaľku“, čiže bez toho, sme museli ísť osobne všade tam, kde
by sme chceli pomôcť. Takto môžeme pomáhať tretiemu svetu našou finančnou
podporou misionárov a rôznych katolíckych organizácií, ktoré tam pôsobia. Alebo
môžeme pomôcť chudobným a ľuďom bez domova našim príspevkom na charitu.
„Na diaľku“ môžeme dokonca priniesť radosť mnohým ľuďom a to tým, že im či už
zatelefonujeme, napíšeme email, pošleme SMS-ku, alebo list alebo myslíme na
nich vo svojich modlitbách.

Často sa stáva, že
nevykonáme dobrý skutok len preto, že sa ospravedlňujeme postojom: „nebol som
tam“, alebo „nie som tam“.  Ježiš túto
výhovorku nepoužil. Nebol v Kafarnaume, ale predsa sa tam jeho mocou stal
zázrak. 

Ak chcete ukázať
svoje dobré srdce a pomáhať, vzdialenosť by nemala byť žiadnym problémom,
pretože naša štedrosť vychádza priamo z nášho srdca a prekračuje všetky
hranice. Ako povedal svätý Augustín: „Ten, kto je v srdci dobročinný, vždy
nájde čosi, čo môže dať.“

Aplikácia:

  • Verím, že Ježiš môže robiť veľké veci aj v mojom živote?
  • Komu by som mohol dnes „na diaľku“ priniesť radosť?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie