Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

ZAMYSLENIE NA PONDELOK PO 4. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Jána

Ježiš povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Kto nevchádza do ovčinca bránou, ale prelieza inokade, je zlodej a zbojník. Kto vchádza bránou je pastier oviec. Tomu vrátnik otvára a ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene a vyvádza ich. Keď ich všetky vyženie, kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas. Za cudzím nepôjdu, ba ujdú od neho, lebo cudzí hlas nepoznajú.“ Ježiš im to povedal takto obrazne, ale oni nepochopili, čo im to chcel povedať. Preto im Ježiš znova vravel: „Veru, veru, hovorím vám: Ja som brána k ovciam: Všetci, čo prišli predo mnou, sú zlodeji a zbojníci, ale ovce ich nepočúvali. Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 1 – 10)

Zamyslenie:

Dnes budeme uvažovať nad jedným z najkrajších a najznámejších obrazov Ježišovho kázania: Dobrý pastier, jeho ovce a brána. Určite už v detstve sme si vytvorili vlastnú predstavu tohto dobrého Pastiera, ku ktorému sme sa ako deti modlili. Obľúbený obraz, ikona prvých kresťanov, ktorá už v čase katakomb patrila ku kresťanskému sakrálnemu umeniu. Koľko spomienok v nás môže vzbudiť tento mladý pastier so zranenou ovcou na pleciach! Pomerne často sme sa vedeli identifikovať s touto úbohou a zranenou ovečkou.

Len pred pár dňami sme slávili Veľkú noc, a dnes nám ešte raz bolo pripomenuté, že Ježiš nehovoril v obrazoch, keď povedal, že dobrý pastier dáva svoj život za svoje ovce. Pretože On to skutočne urobil: jeho život bol cenou, ktorú zaplatil za naše vykúpenie; svojím životom vykúpil náš život a vďaka tomuto vykúpeniu sme boli zachránení: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený.“ (Jn 10, 9). Nachádzame tu veľké tajomstvo nevýslovnej Božej lásky, ktorá dosahuje nemysliteľné extrémy na záchranu každého človeka. Ježiš privádza svoju lásku do krajnosti, do tej miery, že ponúka svoj vlastný život. Stále môžeme počuť echo slov z evanjelia svätého Jána, ktoré nás uvádzajú do okamihov jeho umučenia: „Bolo pred veľkonočnými sviatkami. Ježiš vedel, že nadišla jeho hodina odísť z tohoto sveta k Otcovi. A pretože miloval svojich, čo boli na svete, miloval ich do krajnosti.“ (Jn 13, 1). Venujme dnes hlbšiu pozornosť dnešným Ježišovým slovám: „Ja som dobrý pastier. Poznám svoje ovce a ony poznajú mňa“ (Jn 10, 14); a ešte viac: „ovce počúvajú jeho hlas. On volá svoje ovce po mene … kráča pred nimi a ovce idú za ním, lebo poznajú jeho hlas.“ (Jn 10, 3 – 4). Je pravda, že Ježiš nás pozná, ale môžeme to povedať aj my, že Ho dosť dobre poznáme, že ho milujeme a odpovedáme na jeho lásku tak, ako by sme mali?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie