Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 7. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Učeníci povedali Ježišovi: „Teraz už hovoríš otvorene a nehovoríš v obrazoch. Teraz vieme, že vieš všetko a nepotrebuješ, aby sa ťa dakto spytoval. Preto veríme, že si vyšiel od Boha.“ Ježiš im odvetil: „Teraz veríte? Hľa, prichádza hodina, ba už prišla, keď sa rozpŕchnete, každý svojou stranou, a mňa necháte samého. Ale nie som sám, lebo Otec je so mnou. Toto som vám povedal, aby ste vo mne mali pokoj. Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ (Jn 16, 29-33)

Podcast:

Zamyslenie:

Možno máme pocit, že svet viery v Krista slabne. Zvlášť v Európe. V móde sú hodnoty konzumizmu, zmyselnosti a materializmu, ktoré sú v rozpore so všetkým, čo je v súlade s požiadavkami evanjelia. Tento moderný, uponáhľaný štýl života však neprináša ani osobné naplnenie, ani pokoj; skôr nepokoj, úzkosti a obavy. Nie je to dôvod, prečo dnes ľudia chodia po ulici zachmúrení, uzavretí a ustarostení a plní obáv o svoju budúcnosť a o budúcnosť sveta?

Ježišove slová nás pozývajú k dôvere: „Vo svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet!“ Tým chcel povedať, že svojím umučením, smrťou a zmŕtvychvstaním dosiahol večný život; ten život, ktorý nemá hranice, pretože už prekonal všetky hranice a prekážky. Ani smrť, ani zlo už nad ním nemá moc.

My, ktorí patríme Kristovi a zostávame s ním spojení, prekonávame ťažkosti rovnako, ako ich prekonával on. Aj my prechádzame vo svojom živote skúsenosťami ako je „umieranie“ a „vstávanie z mŕtvych“. Dennodenné odumieranie seba si síce neželáme, lebo je spojené s bolesťou, ale predsa ho prijímame, lebo chceme nasledovať Krista aj v jeho veľkonočnom tajomstve. Strata milovanej osoby či priateľa, rozbité vzťahy, neúspech nejakého projektu, choroba, sú znakmi aj nášho umierania.

My však v tomto všetkom chceme vyznať spolu so sv. Pavlom apoštolom: „Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje“ (Rim 8,37). Ježiš vstal z mŕtvych a žije – a v nás prúdi sila jeho Ducha, sila nového života.

Aplikácia:

Ako je to s mojou dôverou v Krista? Dôverujem mu?

Dnes na spomienku Panny Mária Fatimskej poprosím o milosť, aby som mohol iným dodávať odvahu a prinášať nádej.  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie