Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK PO 3. VEĽKONOČNEJ NEDELI

Evanjelium:

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky. No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“ Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa. Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“ (Jn 6,22-29)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes, po zázračnom rozmnožení chlebov a nasýtení veľkého zástupu, ľudia sa vydali hľadať Ježiša. Prišli do Kafarnauma, kde sa Ježiš často zdržiaval s učeníkmi, a pýtajú sa, kedy tam prišiel. Ježiš reaguje na otázku zástupu slovami: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.“ A hneď na to dodá: „Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“ Tieto slová sú akoby úvodom do jeho veľkej reči o Chlebe života, ktorá začne zajtra.  

Ježiš dnes zástupu vyčíta, že ho nehľadajú kvôli „znameniam“, ktoré robí, ale kvôli nasýteniu. Nepochopili podstatu toho, čo Ježiš robil. Videli zázraky, ale prehliadli „znamenia“, čiže hlbší zmysel, ktorý sa za nimi skrýva. Pokrm, ktorým ich nasýtil, poukazuje na iný chlieb – skutočný pokrm, ktorý ponúka Ježiš. Je to pokrm, ktorý prináša život, ktorý sa nikdy neskončí.  Je to paralela s vodou „prúdiacou do života večného“, ktorú Ježiš sľúbil Samaritánke (Jn 4, 14).  Tento pokrm dáva Syn človeka a je to vlastne On sám; pravý chlieb, ktorý zostúpil z neba.

Pápež Benedikt XVI hovorí: „Zázračne rozmnožený chlieb odkazuje na zázrak manny na púšti a zároveň poukazuje na čosi väčšie: na skutočnosť, že skutočným pokrmom človeka je Logos, večné Slovo, Ježiš Kristus, večný zmysel, z ktorého pochádzame a ku ktorému smeruje náš život.“ Ježiš ako pravá láska stáva pre nás opravdivým pokrmom. Preto môžeme povedať, že všetko, čo prehlbuje našu vieru v Krista a naše spojenie s ním, je pokrmom, do ktorého by sme mali investovať všetky svoje sily.

Aplikácia:

  • Z čoho žijem ja? Čo je mojím pokrmom, ktorý ma vnútorne nasycuje?
  • Akými spôsobmi sa snažím prehlbovať svoj osobný vzťah k Ježišovi Kristovi? 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie