Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK VO VEĽKOM TÝŹDNI

Evanjelium:

Šesť dní pred Veľkou nocou prišiel Ježiš do Betánie, kde býval Lazár, ktorého vzkriesil z mŕtvych. Pripravili mu tam hostinu. Marta obsluhovala a Lazár bol jedným z tých, čo s ním stolovali. Mária vzala libru pravého vzácneho nardového oleja, pomazala ním Ježišove nohy a poutierala mu ich svojimi vlasmi; a dom sa naplnil vôňou oleja. Tu jeden z jeho učeníkov, Judáš Iškariotský, ktorý ho mal zradiť, povedal: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. Mal mešec a nosil to, čo doň vkladali. Ježiš povedal: „Nechaj ju, nech to zachová na deň môjho pohrebu! Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy.“ Veľké množstvo Židov sa dozvedelo, že je tam, a prišli nielen kvôli Ježišovi, ale aby videli aj Lazára, ktorého vzkriesil z mŕtvych. A veľkňazi sa rozhodli, že zabijú aj Lazára, lebo preň mnohí Židia odchádzali a uverili v Ježiša. (Jn 12, 1-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium nám ukazuje dva rôzne postoje k Ježišovi a k životu. Na jednej strane je tu Mária, ktorá pomazala Pánove nohy vzácnym olejom a poutierala ich svojimi vlasmi. Je to veľký prejav lásky. Takéto prejavy chápu iba tí, ktorí milujú. Tí, čo takúto lásku nezdieľajú, to nikdy nepochopia. Pápež Benedikt XVI povedal v tejto súvislosti: „Láska nekalkuluje, nemeria, netrápi sa nákladmi, nekladie zábrany, ale vie s radosťou dávať; hľadá len dobro toho druhého, prekonáva podlosť, malichernosť, podozrievanie a úzkoprsosť, ktoré ľudia niekedy prechovávajú vo svojich srdciach.“ Mária si  v tej chvíli pravdepodobne uvedomila to, čo napísal svätý Augustín o stáročia neskôr: „Možno, že na tejto zemi sú ešte stále Pánove nohy, ktoré trpia. A Pán povedal: „Čokoľvek ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste to urobili“. Utratili ste, čo bolo pre vás zbytočné, ale urobili ste to, čo bolo dobré mojim nohám.”

Na druhej strane tu máme Judáša, ktorý kritizoval Máriu za to, že pomazala Ježišove nohy: „Prečo nepredali tento olej za tristo denárov a nerozdali ich chudobným?“ (Jn 12,4-5). Na prvý pohľad sa zdá, že to, čo povedal Judáš, dáva zmysel, pretože Ježišovi záležalo na chudobných a trpiacich. No ako píše evanjelista: „Lenže to nepovedal preto, že mu šlo o chudobných, ale že bol zlodej. “ Ježiš svojimi slovami: „Veď chudobných máte vždy medzi sebou, ale mňa nemáte vždy” (Jn 12,8) neruší silu slov prorokov, ktorí kritizovali utláčanie chudobných, ale nás vyzýva, aby sme spoznali jeho prítomnosť v chudobných, ktorí sú jeho bratmi – čítame v Katechizme Katolíckej Cirkvi čl.2449.  Judášova sťažnosť ho viedla k zrade. Máriin čin za to ju priviedol k ešte väčšej láske k jej Pánovi a v dôsledku toho k väčšej láske ku všetkým uboleným „nohám“ Krista vo svete. A sv. Svätá Ružena Limská, keď jej raz matka vyčítala, že prijíma do domu chudobných a chorých, odpovedala: “Keď slúžime chorým, sme Kristovou dobrou vôňou.

Aplikácia:

  • Ako sa prejavuje moja láska ku Kristovi, ktorého stretám vo svojich blížnych?
  • Nie je aj vo mne čosi z Judáša, ktorému nejde o človeka ani o lásku, ale vidí iba peniaze?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie