Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Evanjelium:

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. (Mt 28,8-15)

Podcast:

Zamyslenie:

Radosť zo vzkriesenia urobila zo žien, ktoré prišli ku Kristovmu hrobu, odvážnych poslov, apoštolov Kristovho zmŕtvychvstania. Potom, čo im anjel oznámil: „A rýchlo choďte povedať jeho učeníkom: Vstal z mŕtvych a ide pred vami do Galiley.“ (Mt 28,7) so strachom a veľkou radosťou bežali oznámiť túto radostnú zvesť učeníkom. Jednoducho nemohli nečinne stáť. Srdce by im puklo, keby sa s učeníkmi nepodelili o to, čo naplnilo ich srdcia. Aj na nich sa spĺňajú slová sv. Pavla: „Lebo nás ženie Kristova láska“ (2Kor 5,14). Ženy boli teda prvé, ktoré stretli Vzkrieseného a stali sa aj prvými poslami jeho zmŕtvychvstania pre samotných apoštolov.

Na ceste k učeníkom sa im zjavuje Zmŕtvychvstalý Pán a pozdravuje ich. Takto Kristus odmeňuje ich odvahu hľadať ho skoro ráno — a robí to aj so všetkými mužmi a ženami tohto sveta, ktorí ho hľadajú s úprimným srdcom.

Ženy pristúpili k nemu, “objali mu nohy a klaňali sa mu.“ Táto ich reakcia vyjadruje najhlbší postoj ľudskej bytosti pred svojím Stvoriteľom a Pánom: podriadenosť – „objatie nôh“ (Mt 28,9) – a úcta.

Ježiš hovorí ženám: „Nebojte sa“ (Mt 28, 10). Čoho sa boja? Iste je to strach zo skúsenosti, vidieť pri sebe živého toho, koho videli predtým mŕtveho. Ježišove slová „nebojte sa“ môžeme chápať aj obrátene, ako „báť“ sa stratiť Pána. Áno, tohto sa treba báť, pretože si všetci uvedomujeme svoju slabosť. To môže byť dôvod, prečo ženy tak silno objímali Pánove nohy, a prečo emauzskí učeníci prosili Pána: „Pane, neopúšťaj nás!“

Pán nakoniec posiela ženy k svojim učeníkom, aby im oznámili, že vstal z mŕtvych. To je aj našou úlohou a naším poslaním odo dňa nášho krstu: ohlasovať Krista po celom svete, aby každý našiel Krista, a aby sa Kristus s každým z nás spojil na našej ceste životom.

Aplikácia:

  • Môžu tí, čo ma poznajú, vidieť na mojom živote, že Ježiš naozaj žije?
  • Dnes poprosím o milosť odvahy svedčiť o Kristovi. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie