Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VEĽKONOČNEJ OKTÁVE

Čítanie zo sv. evanjelia podľa Matúša

Ženy rýchlo vyšli z hrobu a so strachom i s veľkou radosťou bežali to oznámiť jeho učeníkom. A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: „Pozdravujem vás!“ Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu. Tu im Ježiš povedal: „Nebojte sa! Choďte, oznámte mojim bratom, aby šli do Galiley; tam ma uvidia.“ Keď odišli, prišli do mesta niektorí zo stráže a oznámili veľkňazom všetko, čo sa stalo. Tí sa zišli so staršími, poradili sa a dali vojakom veľa peňazí so slovami: „Tak vravte: ‚V noci prišli jeho učeníci a kým sme my spali, oni ho ukradli.‘ A keby sa to dopočul vladár, my ho uchlácholíme a postaráme sa, aby sa vám nič nestalo.“ Oni vzali peniaze a urobili tak, ako ich poučili. A toto sa hovorí medzi Židmi až do dnešného dňa. (Mt 28, 8 – 15)

Zamyslenie:

Veľká radosť zo vzkriesenia, ktorú prežívali ženy pri hrobe pána
Ježiša, sa stala základom ďalších odvážnych hlásateľova radostnej zvesti. Posolstvo
anjela o Pánovom vzkriesení naplnilo ich srdcia „veľkou radosťou”.  A hneď nato, “vybehli”, aby oznámili
apoštolom túto radostnú správu. Jednoducho nemohli stáť v nečinnosti, pretože
ich srdcia by doslova pukli od radosti, ak by sa neboli podelili s apoštolmi
s touto radostnou správu. Slová sv. Pavla silno rezonujú v našich srdciach: „Lebo
nás ženie Kristova láska.“ (2COR 5:14).

Reakcie žien pred Pánom vyjadrujú ten najhlbší postoj ľudskej
bytosti pred tým, kto je naším stvoriteľom a vykupiteľom: podriadenie sa – „objali
mu nohy“ (Mt 28: 9) – a poklonili sa mu. Aká lekcia pre nás všetkých o
tom, aké by malo byť naše správanie sa pred Kristom v Eucharistii!

„Nebojte sa.“ (Mt 28, 10), Ježiš hovorí zbožným ženám.
Báť sa nášho Pána? Nikdy, pretože je Láskou ktorá miluje! Báť sa, že ho stratíme?
To už áno, pretože sme si dobre vedomí našej slabosti. Preto tak silno objímame
Jeho nohy. Tak ako apoštoli počas búrky na mori, či ako Emauzská učeníci, keď
ho prosia: Pane, nenechávaj nás! Ostaň s nami.

Pán posiela ženy k svojim učeníkom, aby ho aj oni mohli vidieť. Toto je tiež naša úloha, naša misia, odo dňa nášho krstu: ohlasovať Krista po celom svete „tak, že každý človek môže nájsť Krista, aby sa Kristus mohol pridať k životnej púti každého človeka, s mocou pravdy (…) obsiahnutej v tajomstve vtelenia a vykúpenia, s mocou lásky, ktorú Kristus vyžaruje.“ (John Pavol II.)

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie