Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PONDELOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA PONDELOK VO VIANOČNOM OBDOBÍ

Boh rodí stále nové deti a tak rozširuje Vianoce do času a priestoru.

Evanjelium:

Keď Ján videl, ako k nemu prichádza Ježiš, zvolal: „Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu.“ Ján vydal svedectvo: „Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal: ‚Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.‘ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.“ Jn 1,29-34

Podcast:

Zamyslenie:

Lavína – to slovo budí v nás strach a hrôzu a pre obyvateľov hôr, ktorí ju zažili, ešte väčšiu. Stačí, že sa kdesi hore voľačo malé pohne a začne sa kotúľať dolu vrchom. Už sme videli, ako si deti robia snehuliaka alebo sme to aj sami robili, kotúľajúc pred sebou guľu snehu, ktorá sa oblepuje novým snehom a tak rastie. Aj taká lavína podobne rastie do niekoľko metrovej hrúbky, láme a pochováva všetko pod sebou, až kým sa kdesi v údolí zastaví.

Vianoce by sme mohli nazvať lavínou Božej lásky. Čosi malé sa pohlo a zaplavuje svet. Nie je to však lavína ničiaca, ale tvoriaca. Čosi na spôsob jarnej životnej sily, ktorá stúpa z údolia stále vyššie a vyššie a prebúdza nový život v rastlinách a stromoch a celej prírode. Všetko sa začne hýbať, zelenať a kvitnúť.

Pozrite, akú veľkú lásku nám preukázal Otec. Pod vplyvom tejto otcovskej Božej lásky sa rodia nové deti Božie. V Betleheme originál, betlehemské dieťa, Syn Boží a podľa jeho vzoru, ďalšie adoptívne deti Božie.

Ako keď kostolník chodí po veľkom kostole a zapaľovačom zapaľuje desiatky sviec po oltároch – tak chodí milosť Božia svetom a zapaľuje nový Božský život v ľudských dušiach, ako to zažatá svieca pri krste aj navonok symbolizuje. Predstavme si Vianoce, osvetlené samými krstnými sviecami, každá tá svieca by mala predstavovať jednu pokrstenú dušu – jedného človeka, ktorý sa má stať božím!

Svet toto svetlo nebadá, nereaguje naň, ako by bolo prikryté akýmsi tienidlom pred jeho očami. Ale raz sa naplno ukáže. Spadne tienidlo z nás a my budeme Bohu podobní. Budeme ho vidieť tak, ako je. Boh presvieti našu dušu a nás celých, tak ako elektrický prúd rozžeraví vlákno v žiarovke a svieti v ňom a skrze neho.

Kto má takúto nádej usiluje sa byť čistý, ako aj Boh je čistý. Boh je čistý a nie je v ňom tmy. Hriech je tma v duši. Božia spása pozostáva v tom, že Boh túto tmu z našej duše zaháňa, počnúc dedičným hriechom a pokračujúc ostatnými hriechmi, ktoré z lásky k Bohu oľutujeme. Boh rodí stále nové deti a tak rozširuje Vianoce do času a priestoru. Práve tu a teraz.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie