Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA PRVÚ PÔSTNU NEDEĽU

Evanjelium:

Duch hnal Ježiša na púšť. Na púšti bol štyridsať dní a satan ho pokúšal. Bol medzi divou zverou a anjeli mu posluhovali. Keď Jána uväznili, Ježiš prišiel do Galiley a hlásal Božie evanjelium. Hovoril: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“ /Mk 1, 12-15/

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime Prvú pôstnu nedeľu. Evanjelium predstavuje Ježiša, ako odchádza na  púšť, kde trávi štyridsať dní v modlitbe a pokání, kde je pokúšaný satanom. Ježiš v tejto skúške obstál. Evanjelista svätý Marek uzatvára túto udalosť slovami: „a anjeli mu posluhovali.“ Môžeme povedať, že Ježiš sa tu pohybuje medzi dvoma druhmi anjelov. Na jednej strane je to padlý anjel satan a na strane druhej sú tu Boží anjeli, ktorí zostali Bohu verní.

Každý sa prejavuje spôsobom jemu vlastným. Satan bol stvorený Bohom a bol stvorený ako dobrý. Ale postavil sa na opačnú stranu toho, čo je Božie, a v tomto neustále pokračuje. Dokonca si trúfa pokúšať aj Ježiša. Vieme, že táto temná bytosť existuje a že stále pracuje so svojou zradnou prefíkanosťou. A ako koná? Klamaním, klamaním a klamaním. Kde sú klamstvá alebo podvody, tam je diabolské konanie. A ako klame? Vidíme to v samotnom pokúšaní Ježiša. Predkladá zlé skutky, ako keby boli dobré, navádza ku konaniu zla, a potom ponúka výhovorky na ospravedlnenie hriechov.

Ježiš bol hladný a diabol ho pokúšal, aby premenil kamene na chlieb, aby zahnal hlad. Treba vyriešiť problém hladu a ty Ježiš to máš na dosah ruky. Diabol chce nahovoriť Ježišovi i nám, že materiálne dobro človeku stačí na vyriešenie všetkého. Potom Zlý nahovára Ježiša, aby sa zhodil z priečelia chrámu, aby tak dokázal, že je Syn Boží. Budeš slávny, keď ukážeš svoju veľkosť všetkým ľuďom. Toto je pokušenie pýchy, presvedčiť druhého o svojej dôležitosti, ukázať aký som veľký. A po tretie, diabol ponúkol Ježišovi všetky národy sveta za to, ak sa mu pokloní. Diabol ponúka to, čo nie je jeho a chce ho presvedčiť, že človek bude šťastný, ak získa bohatstvo a moc. Ježiš odmietol všetky tri pokušenia, aby ukázal, že žiadne z nich nás nikdy nemôže naplniť a ukázal tiež, že nemôžeme dosiahnuť šťastie, ak uveríme klamstvám Zlého.

Ak človek obstojí v podobných situáciách má dobrý pocit. A nielen dobrý pocit, ale zvíťazí a zaslúži si inú spoločnosť. Ježišovi ju ponúkli anjeli, ktorí prichádzajú, aby mu posluhovali. Ich spoločenstvo je aj pre nás veľmi dôležité. Ich počúvať je vlastne cesta, ktorá vedie k spáse. Vieme, že nevíťazíme len vlastnou silou, ale vďaka milosti a aj pomoci našich anjelov. Možno ste videli obrazy, na ktorých sa umelci snažia znázorniť, pokúšanie zlého ducha a pomoc anjelov na druhej strane. Človeku do jedného ucha šušká diabol a do druhého anjel. Snažme sa rozpoznať tieto hlasy a počúvnuť tiché šuškanie nášho anjela strážcu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie