Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA ŠIESTU NEDEĽU V OBDOBÍ CEZ ROK

Evanjelium:

K Ježišovi prišiel istý malomocný a na kolenách ho prosil: „Ak chceš, môžeš ma očistiť.“ Ježiš sa zľutoval nad ním, vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal mu: „Chcem, buď čistý!“ Malomocenstvo z neho hneď zmizlo a bol čistý. Potom mu prísne pohrozil, ihneď ho poslal preč a povedal mu: „Daj si pozor a nikomu nič nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“/ Mk 1, 40-45/

Podcast:

Zamyslenie:

V Starozákonnej knihe Levitikus nachádzame opis toho, ako dal Boh Mojžišovi očistný obrad, ktorý sa mal použiť pre tých, ktorí boli vyliečení z malomocenstva. Tento obrad trval niekoľko dní a bol použitý na opätovné začlenenie uzdraveného malomocného do spoločenstva. Preto aj Ježiš v dnešnom evanjeliu, keď uzdravil malomocného, ​​mu prikázal: „ukáž sa kňazovi a prines za svoje očistenie obetu, ktorú predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“ Ježiš teda nielen uzdravil muža, ale dal mu najavo, že je pripravený vrátiť sa do spoločnosti. Malomocenstvo bolo hroznou chorobou nielen pre fyzické následky, ale aj preto, že malomocný musel byť izolovaný od rodiny, priateľov, od všetkých ľudí. Bolo to kvôli tomu, aby sa choroba nerozšírila na ostatných.

Keď uvažujeme o tomto uzdravení, skúsme si predstaviť nielen bolesť spôsobenú chorobou malomocného, ​​ale najmä bolesť spôsobenú jeho izoláciou. V tom čase neexistovali žiadne telefóny, žiadne videorozhovory a prostriedky komunikácie na diaľku. Izolácia preto znamenala úplnú stratu kontaktu a vzťahu človeka s rodinou a priateľmi. Dokonca malomocný musel z diaľky kričať, aby sa k nemu nik nepriblížil.

Choroby, ktoré Ježiš vyliečil, môžeme tiež chápať aj ako symboly hriechu. V prípade malomocenstva by sme túto chorobu mali vnímať ako symbol účinkov hriechu a to hlavne smrteľného hriechu. Hriech, pokiaľ nie je vyliečený odpustením, má za následok úplnú izoláciu človeka od života milosti. Človek sa stáva odrezaným od vzťahu s Bohom, ako aj od každého iného vzťahu, ktorý je zameraný na Krista. Nejeden hriech spôsobuje aj narušenie vzťahu s naším okolím.

Pre tých, ktorí upadli do hriechu, je tento malomocný aj symbolom východiska. Najprv prišiel k Ježišovi a pokľakol pred Ním. Ponížil sa pred Ním a uznal, že Ježiš je odpoveďou na jeho chorobu. Preto ho prosil o pomoc. Odhaľuje aj spôsob, akým Ježiša prosil: nežiadal len uzdravenie, ale jednoducho vyznával svoju vieru v to, že ho Ježiš môže uzdraviť. Tento malomocný nás učí, čo máme robiť, ako sa priblížiť k Ježišovi, keď zápasíme s vážnym hriechom.

Zamyslime sa dnes nad týmto malomocným. Pokúsme sa pochopiť jeho pokoru a vieru, ale i  jeho izoláciu a stratu. A snažme sa napodobňovať cestu, ktorou prichádza k Ježišovi. Nebojme sa pokoriť sa pred Bohom, keď uznávame svoje hriechy a iné potreby, ktoré máme. Vyjadrime mu svoju vieru a lásku a zverme sa do rúk jeho milosrdnej lásky.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie