Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO KRISTOVHO TELA A KRVI

Evanjelium:

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, učeníci povedali Ježišovi: „Kde ti máme ísť pripraviť veľkonočnú večeru?“ Poslal dvoch zo svojich učeníkov a vravel im: „Choďte do mesta. Tam stretnete človeka, ktorý bude niesť džbán vody. Choďte za ním a pánovi domu, do ktorého vojde, povedzte: ‚Učiteľ odkazuje: Kde je pre mňa miestnosť, v ktorej by som mohol jesť so svojimi učeníkmi veľkonočného baránka?‘ On vám ukáže veľkú hornú sieň, prestretú a pripravenú. Tam nám prichystajte.“ Učeníci odišli a keď prišli do mesta, všetko našli tak, ako im povedal. A pripravili veľkonočného baránka. Keď jedli, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za všetkých. Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“ Potom zaspievali chválospev a vyšli na Olivovú horu. /Mk 14, 12-16. 22-26/

Podcast:

Zamyslenie:

V obchodoch máme veľký výber rozličných druhov chleba. Dávame prednosť niektorému druhu alebo výrobcovi pred iným, podľa toho, ktorý nám viac chutí, alebo nechutí. A keď nechceme chlieb, môžeme si kúpiť nejakú náhradu. Túto „vyberavosť“ prenášame aj do duchovného života. Keď sa nám nepáči kázeň, keď je spev alebo hudba v kostole nedobrá, alebo je tam človek, ktorý nám vadí, tak tam nejdeme. Mohli by sme urobiť veľmi dlhý zoznam výhrad, ktoré majú ľudia, prečo nechodia na svätú omšu. Ale pri výbere svätej omše by sme sa nemali prehŕňať ako v obchode. Hodnota svätej omše zostáva dokonca aj v prípade, že kňaz, ktorý ju vysluhuje, je hriešny.

Dnes slávime Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi. Tento deň nám predovšetkým pripomína Ježišovu obetu. On sám ustanovil Eucharistiu pri Poslednej večeri, aby sme si mohli neustále pripomínať a zúčastňovať sa tejto obety. Eucharistia je sviatosť, ktorá nám umožňuje zúčastniť sa Kristovej obeti na Golgote, pretože veríme, že svätá omša je sprítomnením tejto obety. Pri svätej omši stojím pod Ježišovým krížom, na ktorom sa On obetuje. Na každej sv. omši sa nekrvavým spôsobom sprítomňuje Ježišova vykupiteľská smrť. Putujeme do Svätej Zeme, aby sme sa dotkli miest, kde žil a zomrel Ježiš. Mnohí si pomyslime, „keby som mohol vtedy stáť pod Ježišovým krížom, ako by som to prežíval, aké vyznačenie by to bolo pre mňa.“ Táto historická chvíľa sa nevráti, ale predsa táto túžba sa nám splní pri každej svätej omši, kde sa táto obeta sprítomňuje.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • Niekedy hovoríme o Sviatosti Oltárnej, akoby sme hovorili o nejakej veci. Toto nie je niečo, to je Niekto, to je živý Ježiš Kristus, ktorého pri svätej omši môžem nielen stretnúť, ale aj prijať ako pokrm.
  • Zastavme sa na chvíľu a uvažujme nad zázračným darom Eucharistie. Ak čo len trochu pochopím, čo sa deje pri svätej omši, tak nemôžem z ľahkovážnosti vynechať svätú omšu. V živote viery nemáme nič vzácnejšie a väčšie ako, je svätá omša.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie