Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NAJSVÄTEJŠIEHO SRDCA JEŽIŠOVHO

Evanjelium:

Ježiš povedal farizejom a zákonníkom toto podobenstvo: „Ak má niekto z vás sto oviec a jednu z nich stratí, nenechá tých deväťdesiatdeväť na púšti a nepôjde za tou, čo sa stratila, kým ju nenájde? A keď ju nájde, vezme ju s radosťou na plecia, a len čo príde domov, zvolá priateľov a susedov a povie im: ‚Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.‘ Hovorím vám: Tak bude aj v nebi väčšia radosť nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie, ako nad deväťdesiatimi deviatimi spravodlivými, ktorí pokánie nepotrebujú.“ (Lk 15, 3-7)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Od nepamäti si ľudia ukladali do svojho srdca to najlepšie i to najhoršie, čo sa nachádzalo v ich rodine. Dnes nám Kristus ukazuje svoje srdce, s jazvami od hriechov, ako symbol svojej lásky ku všetkým ľuďom; a práve z tohto Srdca sa oživujú a obnovujú minulé, súčasné i budúce dejiny. V tomto srdci môžeme kontemplovať a chápať radosť Toho, ktorý našiel, čo sa mu stratilo.

Radujte sa so mnou lebo som našiel ovcu, čo sa mi stratila.“ (Lk 9, 6). Keď počujeme tieto slová, vždy máme tendenciu zaradiť sa do skupiny deväťdesiatich deviatich poctivých, ktorí nepotrebujú robiť pokánie, a „z diaľky“ pozorovať, ako Ježiš ponúka spásu iným, ktorí sú na tom, podľa nášho zdania, oveľa horšie ako my. Vôbec nie! Ježišova radosť má meno a tvár: moja, tvoja, jeho… Všetci sme „stratené ovce“ kvôli našim hriechom.

Žijeme v dobe, kde sa pojem hriech bagatelizuje alebo dokonca popiera, kde sviatosť pokánia niektorí považujú za niečo ťažké, smutné a zastarané. Pán však vo svojom podobenstve hovorí len o slávení, a nerobí to len tu, ale v celom evanjeliu. Zachej po prijatí odpostenia pozýva Ježiša na jedlo, aby oslávil svoje obrátenie (porov. Lk 19, 1 – 9); márnotratnému synovi otec odpustí a ponúkne oslavu (porov. Lk 15, 11 – 32) a Dobrý pastier sa raduje z nájdenej ovečky, ktorá sa zatúlala z cesty.

Jeden svätý povedal: „Človek má takú hodnotu, akú má jeho srdce.“ Meditujme na podklade dnešného evanjelia, či sa cena -ktorá sa objavuje na ceduľke nášho srdca- dá porovnať s výkupným, ktoré zaplatilo Najsvätejšie Srdce Ježišovo za každého z nás.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie