Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NARODENIA JÁNA KRSTITEĽA 

Evanjelium:

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael. (Lk 1, 57-66. 80)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes slávime narodenie sv. Jána Krstiteľa. Svätý Ján je mužom veľkých kontrastov. Žije v tichu púšte, ale odtiaľ hýbe masami a presvedčivým hlasom ich pozýva k obráteniu. Je dostatočne pokorný, aby si uvedomil, že je len hlasom, nie Slovom, ale pritom nešetrí slovami a dokáže obviniť a odsúdiť nespravodlivosť aj samotného kráľa. Vyzýva učeníkov, aby išli za Ježišom, ale neodmieta ani rozhovor s kráľom Herodesom, keď je vo väzení. Je mlčanlivý a pokorný, pritom však aj odvážny a odhodlaný až po vyliatie krvi. Ján Krstiteľ je veľký muž, najväčší z tých, čo sa narodili zo ženy, ako to povedal sám Pán; pritom však stále len zostáva predchodcom Ježiša Krista.

V čom spočíva tajomstvo jeho veľkosti? Možno v jeho vedomí, že je Bohom vyvolený; takto to vyjadruje evanjelista: “Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.” (Lk 1, 80). Celé jeho detstvo a mladosť boli poznačené vedomím jeho poslania: pripraviť cestu Pánovi a vydať o ňom svedectvo. Robí to tým, ohlasuje pokánie a takto pripravuje ľud pre Pána, krstí Krista v Jordáne, a na konci svojho života prelieva svoju krv za pravdu.

Aj my sme boli krstom vyvolení a poslaní, aby sme vydávali svedectvo o Pánovi. V súčasnej atmosfére náboženskej ľahostajnosti je nám svätý Ján vzorom a pomocou. Svätý Augustín hovorí v tejto súvislosti: “Obdivuj Jána, ako sa len dá, lebo to, čo obdivuješ, prospieva Kristovi; nie v tom zmysle, že mu niečo dávaš, ale že takto v ňom rastieš.” Čo teda máme obdivovať u Jána? Jeho modlitbu vnímavú na podnety Ducha Svätého, pokoru, statočnosť a ochotu aj trpieť pre pravdu.

Aplikácia:

V čom ma inšpiruje sv. Ján Krstiteľ? Čo na ňom obdivujem?

Akým spôsobom môžem dnes vydať svedectvo o Kristovi?

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie