Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ NARODENIA PÁNA

Evanjelium:

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“  Lk 2,1-14

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes sa narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Správa o narodení Spasiteľa je základom a centrom vianočných sviatkov. Ale na rozdiel od toho, čo oslavuje naša konzumná spoločnosť, Ježiš sa nenarodil v prostredí konzumu, pohodlia, rozmarov, plných stolov ale i plných odpadkových košov. Ježiš sa narodil v pokore a chudobe betlehemských jasieľ.

Narodil sa tu preto, lebo ho obyvatelia mesta Betlehema odmietli. Nik nechcel prijať matku v požehnanom stave ani do svojho domu, ani do ubytovne. Mária, Jozef a Betlehemské Dieťa pocítili, čo znamená neprijatie, nedostatok dobrej vôle, solidarity a veľkodušnosti. Neskôr sa však situácia mení. Anjel totižto oznamuje pastierom: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“ (Lk 2,10).

Pastieri sa preto vydajú na cestu do mesta, aby sa poklonili Božiemu Synovi v jasličkách. Tito jednoduchí pastieri sú prvými, ktorí sa tešia z narodenia Spasiteľa, a nie obyvatelia mesta.

Vianoce slávime ako sviatky rodiny, pokoja, solidarity a lásky. Máme dôvod na to, aby sme sa tešili a radovali. Ako to výstižne povedal svätý Lev Veľký: „Teraz, keď sa narodil život, nie je čas na smútok“. Na druhej strane však nesmieme zabúdať, čo pre nás znamená Ježišovo narodenie.

Boží Syn svojím narodením prijal ľudskú tvár; preto ho možno vidieť v tvári každého človeka.

Narodil sa mimo ľudských obydlí; preto má blízko ku všetkým, žijúcim na okraji spoločnosti.

Narodil sa v chudobe; preto má blízko ku všetkým, ktorí trpia chudobou.

Preto ak v týchto dňoch necítime skutočnú solidaritu s tými, čo boli odmietnutí, žijúcimi v chudobe, osamelosti, či s ľuďmi bez domova, môže to byť preto, že sme ako obyvatelia Betlehema: neprijímame malého Ježiša v našich srdciach. Buďme preto dnes ako pastieri, ktorí nasledujú hlas anjela a vydajú sa na cestu, aby sa poklonili. Otvorme mu svoje srdcia, lebo aj dnes sa chce Ježiš narodiť vo svete, v každom dome, v našom srdci.

Aplikácia:

Započúvam sa do kolied alebo mojej obľúbenej vianočnej piesne a poďakujem Bohu za dar svojho Syna.

Ak je v mojom okolí niekto, voči ktorému mám uzatvorené srdce, dnes mu otvorím svoje srdce a prijmem ho dovnútra. 

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie