Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

Evanjelium:

Ježišov otec a matka divili sa tomu, čo sa o ňom hovorilo. Simeon ich požehnal a Márii, jeho matke, povedal: „On je ustanovený na pád a na povstanie pre mnohých v Izraeli a na znamenie, ktorému budú odporovať, – a tvoju vlastnú dušu prenikne meč –, aby vyšlo najavo zmýšľanie mnohých sŕdc.“ (Lk 2, 33-35)

Podcast:

Zamyslenie:

Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky slovenského národa, slávnosť Božej matky, ktorá počula z ústach starého Simeona slová: „A tvoju vlastnú dušu prebodne meč“ (Lk 2,35). Z kontextu, ktoré zahŕňa tieto Simeonové slová môžeme povedať, že toto vyhlásenie sa netýka iba umučenia je syna Ježiša Krista, ale aj jeho misijného diela, ktoré rozprúdi rozdelenie izraelského ľudu, a teda bolestný zármutok v Máriinom srdci. Počas celého Ježišovho verejného života bude Panna Mária prežívať veľké utrpenie, keď uvidí, ako veľrada a Pilát Ježišovi vyčítajú jeho skutky a odsúdia ho na smrť.

Ako ostatní Ježišovi učeníci aj Panna Mária sa musí naučiť zasadiť svoje rodinné vzťahy do úplne iného kontextu. Musí tiež opustiť svojho Syna kvôli evanjeliu (porov. Mt 19, 29) a musí sa naučiť nehodnotiť Krista za jeho účinkovanie, za jeho telesné prebývanie, napriek tomu, že je telom z jej tela. Aj ona má ukrižovať svoje telo (porov. Gal 5,24), aby sa mohla premeniť na obraz Ježiša Krista. Ale najvyšším vrcholom jej utrpenia, teda moment, kedy najhlbšie prežíva kríž, je Ježišovo ukrižovanie a smrť.

Mária je tiež vo svojej bolesti vzorom vytrvalosti evanjeliovej náuky a zdieľaním Kristovho utrpenia prostredníctvom svojej trpezlivosti (porov. Regula sv. Benedikta, Prológ 50). Robila to po celý svoj život a predovšetkým na Kalvárii. Tam sa stáva prototypom a vzorom pre všetkých kresťanov. Pretože bola tak úzko spojená s Kristovou smrťou, je spojená potom aj s jeho zmŕtvychvstaním (porov. Rim 6,5). Mária nás predchádza a pomáha nám nasledovať Krista na našej ceste viery. A Duch Svätý nás vedie k tomu, aby sme sa s ňou nebáli podelili o toto veľké dobrodružstvo.

Aplikácia:

  • Patrím Kristovi Ježišovi, ukrižoval som s ním svoje telo s vášňami a žiadosťami? (porov. Gal 5,24)
  • Zverujem Panne Márii svoj životný príbeh?  

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie