Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SV. JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Evanjelium:

„Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel.“ (Mt 1,16.18-21.24a)

Podcast:

Zamyslenie:

Cirkev nás dnes pozýva, aby sme sa zamysleli nad láskavou postavou svätého patriarchu. Vyvolený Bohom a Máriou, Jozef žil ako my všetci medzi bolesťami a radosťami. Na každý jeho čin sa musíme pozerať so zvláštnym záujmom. Vždy sa od neho budeme učiť. Mali by sme sa vžiť do jeho kože a napodobňovať ho, lebo tak budeme schopní odpovedať, ako on, na Božiu vôľu.

Všetko v jeho skromnom, pokornom a obyčajnom živote je svetlé. Z tohto dôvodu nás slávni mystici (Terézia z Avily, Hildegarda z Bingenu, Terézia z Lisieux), veľkí zakladatelia rádov a reholí (Benedikt, Bruno, František z Assisi, Bernard z Clairvaux, Josemaría Escrivá) a toľko svätých všetkých čias, povzbudzujú, aby sme sa od neho učili, aby sme kráčali v stopách patróna Cirkvi. Je to skratka k posväteniu našich domovov, ktorá nás vkladá do srdca Svätej rodiny, k vedeniu života modlitby a k posväteniu našej práce.

Vďaka jeho neustálemu spojeniu s Ježišom a Máriou, žije výnimočný život, i keď vykonáva predovšetkým bežné úlohy. Tie však nikdy nie sú nepodstatné, pretože zabezpečujú úspešný a šťastný život, ktorý vedie k nebeskej blaženosti. Pápež František napísal: „Každý z nás môže v Jozefovi – mužovi, ktorý zostáva nepovšimnutý, objaviť každodennú, diskrétnu a skrytú prítomnosť – orodovníka, oporu a sprievodcu v ťažkostiach. Jozef nás teda učí, že k viere v Boha patrí aj viera, že môže konať aj cez náš strach, naše slabosti a slabosti. Učí nás tiež, že uprostred búrok života sa nikdy nesmieme báť nechať Pána, aby riadil náš smer.”

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

„Viera, láska, nádej: to sú osi života svätého Jozefa a celého kresťanského života. Zdá sa, že zasvätenie svätého Jozefa je utkané z tohto prepletenia vernej lásky, milujúcej viery, dôverujúcej nádeje.“ (sv. Jozemaría Escríva)

„V evanjeliách sa svätý Jozef javí ako silný a odvážny muž, pracujúci človek, no v jeho srdci vidíme veľkú nežnosť, ktorá nie je cnosťou slabých, ale skôr znakom sily ducha a schopnosti starostlivosti, súcitu, skutočnej otvorenosti voči druhým, lásky. Nesmieme sa báť dobroty, nežnosti.“ (pápež František)

„Cirkev nás povzbudzuje, aby sme sa pripravovali na hodinu svojej smrti („Od náhlej a nepredvídanej smrti vysloboď nás, Pane“: niekdajšie Litánie k všetkým svätým), aby sme prosili Božiu Matku o orodovanie za nás „v hodinu našej smrti“ (modlitba „Zdravas’, Mária“) a aby sme sa zverovali svätému Jozefovi, patrónovi dobrej smrti: „Vo všetkom by si mal konať a myslieť tak, akoby si dnes mal umrieť. Keby si mal dobré svedomie, smrti by si sa veľmi nebál. Lepšie by bolo chrániť sa hriechu, než utekať pred smrťou. Ak nie si dnes pripravený, ako budeš zajtra?“ „Buď pochválený, môj Pane, za našu sestru telesnú smrť, ktorej ani jeden živý človek nemôže uniknúť. Beda tým, čo zomrú v smrteľných hriechoch! Blažení tí, ktorých [smrť] nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neuškodí.““ (KKC 1014)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie