Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ SVÄTÉHO JOZEFA, ŽENÍCHA PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

Sv. Jozef – príklad v konaní dobra.

Evanjelium:

Jakub mal syna Jozefa, manžela Márie, z ktorej sa narodil Ježiš, nazývaný Kristus. S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal potajomky prepustiť. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal: „Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš; lebo on vyslobodí svoj ľud z hriechov.“ Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako mu prikázal Pánov anjel. Mt 1,16.18-21.24a

Podcast:

Zamyslenie:

Dnes Cirkev slávi slávnosť svätého Jozefa, Máriinho manžela. Je to akoby radostná prestávka v rámci pôstnej prísnosti. Radosť z tohto sviatku by však nemala byť prekážkou, aby sme napredovali na ceste osobného obrátenia, ako sme si to predsavzali na začiatku pôstneho obdobia.

Ten, kto sa pri pohľade dopredu usilovne snaží prispôsobiť svoj život Božiemu plánu pre nás, je veľmi šťastný. A rovnako aj ten, kto sa pri pohľade okolo seba snaží vždy správne interpretovať konanie druhých, zachraňujúc ich dobrú povesť. V dnešnom evanjeliu sa nám svätý Jozef predstavuje v oboch aspektoch dobra.

Boh má s každým z nás plán lásky, lebo On, „Boh, je láska.“ Niekedy nám však ťažkosti života sťažujú jeho objavenie. A vtedy logicky reptáme a neochotne prijímame niesť svoje kríže.

Svätý Jozef musel prežívať ťažké chvíle, keď si uvedomil, že Mária „skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého.“ Možno ju plánoval prepustiť, kto vie. Avšak, keď sa mu „zjavil sa mu vo sne Pánov anjel“ a povedal mu, že sa má stať zákonitým otcom, hneď to prijal a vzal si manželku k sebe domov.

Pôstny čas je vhodný na to, aby sme zistili, čo od nás Boh očakáva, a posilnili svoju túžbu uskutočniť to. Prosme Boha, i na „príhovor Máriinho manžela“, aby sme napredovali na ceste obrátenia napodobňovaním svätého Jozefa v prijímaní Božej vôle a v uplatňovaní lásky k blížnym.

Zároveň majme na pamäti, že ak „Celá Cirkev vďačí Panne Márii, keďže sme skrze ňu prijali Krista, po nej by mal byť svätý Jozef určite tým, kto si najviac zaslúži našu vďačnosť a úctu.“ (sv. Bernardín Sienský).

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie