Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH SVÄTÝCH

Evanjelium:

Keď Ježiš videl veľké zástupy, vystúpil na vrch. A keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci. Otvoril ústa a učil ich: „Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení lační a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Blahoslavení ste, keď vás budú pre mňa potupovať a prenasledovať a všetko zlé na vás nepravdivo hovoriť; radujte sa a jasajte, lebo máte hojnú odmenu v nebi.“ (Mt 5, 1-12a)

Podcast:

Zamyslenie:

Ak by sa nás tak niekto opýtal, či sa chceme stať svätými, pozreli by sme na neho, či si z nás chce robiť žarty alebo či si z nás uťahuje. Sotva kto má prianie a chuť stať sa svätým. Lebo máme o svätosti trochu divné, prípadne aj mylné predstavy. Myslíme si, že je to prípadne niečo veľkého i pekného, ale nie je to pre obyčajného smrteľníka. So svätosťou sa nedá žiť v normálnom živote, myslíme si.

Nuž, ale či aj svätí neboli obyčajní smrteľníci ako my? Zvykli sme si predstavovať svätých len v nebi, ale sotva si vieme predstaviť živého svätého na zemi. Ale veď všetci títo svätí žili raz na zemi a tu na zemi sa stali svätými.

Že cirkev až po smrti udeľuje titul svätca, to neznamená žeby ho vyhlásením za svätého len teraz učinila svätým, ale že len slávnostne potvrdila, že tento človek bol naozaj svätý. A pretože to majú byť vzory a ukážky a pretože je to dlhá i nákladná práca preskúmať všetky spisy a celý život, vypočuť všetkých svedkov, zisťovať stupeň hrdinských čností a musia sa stať na jeho príhovor aj zázraky  –  kanonizovaných svätých nie je tak mnoho.

Zázraky nie sú však súčasťou svätosti, za živa sa nemusí ani jeden zázrak stať. Po smrti, ku kanonizácii sú potrebné aspoň dva zázraky- jeden k blahorečerniu a jeden ku svätorečeniu , ale to len ako pečať a overenie zo strany božej, že  ten dotyčný je ozaj v nebi.

Zázrakom sa rozumie nejaký skutok, udalosť, uzdravenie, ktoré sa prirodzenými silami vysvetliť nedá. Predpokladá teda zásah boží. A keďže sa zázrak musí stať priamo na príhovor dotyčného svätého, Pán Boh svojim zásahom nepriamo potvrdzuje i jeho svätosť.

Ale veľkosť alebo počet zázrakov nie je merítkom veľkosti svätosti.

Pre koho je svätosť? Ako som už spomenul, obyčajný človek pokladá svätosť za niečo, čo je pre neho nedosiahnuteľné. Ešte snáď nejaký rehoľník, biskup či pápež … – môžu sa stať svätými … Ale svätosť nie je rezervovaná žiadnemu stavu – máme svätých kráľov i svätých žobrákov. Svätosť nie je rezervovaná ani určitému veku … máme svätých, sotva odrastené deti, Maria Goretti , Dominik Savio a máme svätých, ktorí zomreli ako 100- roční starci. A nakoniec svätosť nie je rezervovaná žiadnemu pohlaviu – máme svätých mužov a máme sväté ženy. Pravda .. nie všetci svati sú rovnako veľkí a rovnako slávni … ale aj malá ryba je ryba, hovorí príslovie … aj akvárijná rybka je ozajstnou rybou …  ako sú metrové a ešte väčšie ryby … malá akvárijná rybka  nie je zakrpatená, nepodarená ryba, ale normálna dospelá ryba, so všetkým, čo sa na rybu patrí, lenže v malých rozmeroch.

Tak aj svätí nemusia byť všetci rovnako veľkí a predsa sú všetci svätí …. podľa miery, akých ich Pán Boh chcel mať.

Ak si nemôžeme robiť ašpirácie stať sa veľkými, mimoriadnymi svätými, pokúsme sa aspoň stať sa takými malými akvárijnými rybkami vo veľkom Božom rybníku.

Nikto sa nenarodí svätý, ale pri dobrej vôli a s božou pomocou každý sa môže stať svätým, to jest dospelým vyspelým kresťanom.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie