Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

ZAMYSLENIE NA SLÁVNOSŤ ZJAVENIA PÁNA

Keď sa za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: „Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť.“

Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý
Jeruzalem s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu
a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš.

Oni mu povedali: „V judejskom Betleheme, lebo tak
píše prorok: ‚A ty, Betlehem, v judejskej krajine, nijako nie si
najmenší medzi poprednými mestami Judey, lebo z teba vyjde vojvoda, ktorý
bude spravovať môj ľud, Izrael.‘“ Tu si dal Herodes potajomky zavolať mudrcov
a podrobne sa ich povypytoval, kedy sa im zjavila hviezda. Potom ich
poslal do Betlehema a povedal: „Choďte a dôkladne sa vypytujte na
dieťa. Keď ho nájdete, oznámte mi, aby som sa mu aj ja šiel pokloniť.“

Oni kráľa vypočuli a odišli. A hľa, hviezda,
ktorú videli na východe, išla pred nimi, až sa zastavila nad miestom, kde bolo
dieťa. Ako zbadali hviezdu, nesmierne sa zaradovali.

Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. A keď vo sne dostali pokyn, aby sa nevracali k Herodesovi, inou cestou sa vrátili do svojej krajiny. Mt 2,1–12

Zamyslenie:

Pre dnešný sviatok Zjavenia Pána sú príznačné slová proroka Izaiáša: „Vstaň, zasvieť, veď prišlo tvoje svetlo a sláva Pánova sa zaskvela nad tebou!“ (Iz 60, 1). Svetlo, ktoré prorok videl, je hviezda, ktorú uvideli Traja mudrci na východe a spolu s nimi aj mnohí iní. Avšak iba mudrci objavili jej zmysel. Iní to považovali iba za pozoruhodný výjav na oblohe, ale osobne sa ich to netýkalo. A preto ani na tejto výjav nereagovali. Traja mudrci si však uvedomili, že zjavením sa hviezdy im Boh posiela dôležité posolstvo, pre ktoré sa oplatí aj zanechať pohodlie a bezpečie domova a podujať sa na riziko neistej cesty. Na cestu sa však vydávajú v nádeji, že ich hviezda privedie ku kráľovi, o ktorom hovorili proroci a na ktorého čakali členovia vyvoleného ľudu celé stáročia.

Mudrci prichádzajú do Jeruzalema, do hlavného mesta Izraela. Sú si istí, že tam by sa mal nový kráľ narodiť. Správa o príchode mudrcov a ich dopytovaní sa na dieťa sa rozšírila veľmi rýchlo po celom Jeruzaleme. Jeruzalem bol v tom čase malým mestom a prítomnosť mudrcov s ich sprievodom si museli všimnúť všetci jeho obyvatelia. Preto sme v evanjeliu počuli: „Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalem s ním.“ Mudrci sa nakoniec dozvedia, že kráľ sa nenarodil v Jeruzaleme, ale v „betlehemskom meste v Judsku“  lebo to napísal prorok“ (Mt 2, 5).

Ježiš križuje
cesty životov mnohých ľudí, ktorí sa o neho nezaujímajú. A stačilo by
pritom iba trochu úsilia a ich život by sa zmenil: našli by kráľa radosti
a pokoja. Konkrétne si to vyžaduje ochotu hľadať ho a pýtať sa na neho, a zároveň
sa pritom nevzdávať a podobne ako Traja mudrci vedieť aj opustiť vlastné pohodlie
či zanechať rutinu. Námaha však stojí za to, pretože najväčšou hodnotou života
je Ježiš. Nájsť ho znamená nájsť cestu, vedúcu k poznaniu pravdy, ktorá nám prináša
život. Bez Ježiša, chýba životu zmysel a plnosť.  

Aplikácia:

Každé ráno si môžem uvedomiť, že ma čaká „hľadanie Ježiša“ v osobách a udalostiach dňa.

Mudrci sú prvotiny pohanov, túžiacich spoznať Spasiteľa sveta. Pomodlím sa za požehnanie misijnej činnosti Cirkvi.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie