Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTA 27. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTA 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“

Lk 11, 27-28

Zamyslenie:

Dnes počujeme najlepšiu poklonu, ktorú mohol Ježiš dať svojej vlastnej Matke: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,28). Touto odpoveďou Ježiš Kristus neodmieta chválu jeho Matke, ale uznáva ju a ide ešte ďalej, keď tvrdí, že blahoslavená Panna Mária je požehnaná – predovšetkým! – pretože bola verná v zachovávanie Božieho slova.

Ľudia sa ma občas pýtajú, či my
kresťania veríme v predurčenie, ako to robia iné náboženstvá. To určite nie! My
kresťania veríme, že Boh si pre nás vyhradil cieľ šťastia. Boh chce, aby sme
boli šťastní a požehnaní. Všimnime si, ako sa toto slovo opakuje v Ježišovom
učení: „Požehnaný, požehnaný, požehnaný …“. „Blahoslavení chudobní, mierni,
milosrdní, tí, ktorí hladujú sú smädní po spravodlivosti, tí, …“ (porov. Mt
5, 3-12; Jn 20, 29). Boh chce naše šťastie, šťastie, ktoré sa začína práve tu
na tomto svete, aj keď cestou k nemu nie je bohatstvo alebo moc, úspech alebo
sláva, ale úbohá a pokorná láska toho, kto to všetko očakáva. Radosť veriť!

Je to druh šťastia, ktoré je
väčšie ako radosť zo života, pretože veríme v nekonečný a večný život. Mária,
Ježišova matka, je požehnaná nielen preto, že ho porodila a ošetrovala, ale
hlavne kvôli tomu, že počula Slovo a dodržala ho: za to, že milovala a nechala
svojho Syna Ježiša milovať ju.

Aplikácia:

  • Som verný Božiemu slovu?
  • Akým spôsobom nechávam Božie slovo pôsobiť v mojom živote?   

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie