Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 1. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:  

Ježiš znova vyšiel k moru. Celé zástupy prichádzali k nemu a on ich učil. Ako šiel okolo, videl na mýtnici sedieť Alfejovho syna Léviho a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním. Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho. Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: „Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“ Ježiš to začul a povedal im: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mk 2,13-17):

Podcast:

Zamyslenie:

Svätý Marek nám dnes hovorí, ako Ježiš učil a ako k nemu prišiel zástup. V tých časoch boli rovnako hladní po učení ako my dnes a nevedomosť bola vždy našim najhorším nepriatelem.

Keď Ježiš kráčal okolo, videl Alfejovho syna Léviho, sedieť na mýtnici kancelárii a hovoril mu: «Poď za mnou» (Mk 2, 4), a Lévi opúšťa všetko a nasleduje Ho. Vďaka svojej pohotovosti a veľkorysosti zaznamenal Lévi svoj najväčší „biznis“. Nielen „biznis storočia“, ale aj biznis večnosti.

Stálo by za to, zamyslieť sa nad rímskymi vyberačmi daní, ktorí už dávno prestali existovať, zatiaľ čo Lévi – dnes lepšie známy ako Matúš – stále hromadí svoje zisky ako jeden z dvanástich stĺpov Cirkvi. To sa stane, keď pohotovo nasledujeme svojho Pána. Povedal: „A každý, kto pre moje meno opustí domy alebo bratov a sestry alebo otca a matku alebo deti alebo polia, dostane stonásobne viac a bude dedičom večného života.“  (Mt 19,29).

Ježiš prijal pozvanie na hostinu, ktorú mu doma prichystal Matúš, pre neho, pre jeho apoštolov, ale aj ďalších vyberačov daní a hriešnikov. Farizeji – ktorí, zdá sa, hľadeli len na vonkajšie zvyky – ihneď vyčítali jeho učeníkom, že ich Pán jedol s ľuďmi, ktorých považovali za hriešnych. Ježiš ich počuje a odpovedá im: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“ (Mk 2,17). Ľudstvo tohto božského liečiteľa veľmi potrebuje. Všetci sme hriešni a ako hovorí svätý Pavol, „veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva“ (Rim 3,23

Odpovedajme vždy na Ježišovo pozvanie tak rýchlo, ako aj dnes odpovedal svätý Matúš, ktorý sa stal jedným z dvanástich stĺpov Cirkvi.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie