Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Láska, Ježišovo jarmo, je nielen ľahké, ale nás aj oslobodzuje od všetkého, čo nás preťažuje.

Evanjelium:

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy.“ (Mt 12,14-21)

Podcast:

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium prináša dvojité posolstvo. Na jednej strane nás Ježiš pozýva, aby sme ho nasledovali: „Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil,…

Ak ho budeme nasledovať, nájdeme liek na všetky ťažkosti na našej ceste, lebo sám Ježiš povedal, aby k nemu šli všetci, ktorí sa namáhajú a sú preťažení, lebo v ňom nájdu odpočinok. Zároveň nám ukazuje hodnotu svojej nežnej lásky.

On vie, že sme obťažení a unavení pre ťažobu našich povahových a telesných slabostí… a to pre nečakaný kríž, ktorý nás navštívil so všetkou hrubosťou a prejavuje sa našimi nezhodami, sklamaniami, smútkom a žiaľom.

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť.“ A keďže učeník nie je nad svojho učiteľa, mali by sme si byť vedomí, že aj my budeme musieť trpieť nepochopením a prenasledovaním.

Celkovo je to na nás ťažké bremeno, záväzok, ktorý nás v čomsi privádza k úzkosti. A môžeme mať pocit, že Ježiš nám hovorí: Odhoď svoju ťažobu na mňa, k mojim nohám a ja sa oň postarám; daj mi to ťažké bremeno, ktoré ťa ťaží, a ja ho ponesiem; vylož svoje starosti a odovzdaj ich mne…

Zdá sa to byť trochu paradoxné. Ježiš nás vyzýva, aby sme odhodili svoje bremeno, zatiaľ čo nám ponúka iné – to svoje. To nám však dáva s prísľubom, že je príjemné a ľahké. Chce nám ukázať, že nemôžeme chodiť po svete bez toho, aby sme na sebe mali nejaké bremeno. V každom prípade máme niesť nejaké bremeno. Nech to však nie je náš balík plný materializmu. Nech je to jeho bremeno, ktoré nás nezaťažuje.

V Afrike nosia matky a staršie sestry svoje potomstvo na chrbte. Jeden misionár raz videl dievčatko, ktoré nieslo svojho malého brata a opýtal sa jej: Si si istá, že nie je pre teba príliš ťažký? A ona mu bez rozmýšľania odpovedala: Nie je ťažký, je to môj malý brat a mám ho rada.

Láska, Ježišovo jarmo, je nielen ľahké, ale nás aj oslobodzuje od všetkého, čo nás preťažuje.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie