Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 15. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť. Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas. Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy.̋ (Mt 12,14-21)

Zamyslenie:

Dnešné evanjelium prináša dvojité posolstvo. Za prvé nás Ježiš pozýva, aby sme ho nasledovali: „Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil̋(Mt 12, 15). Ak ho budeme nasledovať, nájdeme liek na všetky ťažkosti na našej ceste, ako sme si pripomenuli nedávno: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním̋(Mt 11,28). Za druhé sa nám ukazuje hodnota nežnej lásky: „Nebude sa škriepiť, nebude kričať̋ (Mt 12, 19).

On vie, že sme preťažení a unavení ťažkosťou našich povahových i telesných slabostí. Vlastným krížom, ktorý nás navštevuje so všetkou svojou hrubosťou, všetkými našimi nedorozumeniami, sklamaniami, smútkom a žiaľom. Dnes čítame, že „Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť̋(Mt 12,14). A pokiaľ si uvedomujeme, že žiak nie je nad svojho učiteľa (porov. Mt 10,24), musíme si byť vedomí, že aj my budeme trpieť nepochopením a prenasledovaním.

Celkovo ide pre nás o ťažké bremeno, riadny náklad, ktorý nás tlačí k zemi. Ale cítime, akoby Ježiš hovoril: „Zlož tento svoj náklad k mojim nohám a ja sa oň postarám; daj mi to ťažké bremeno, ktoré ťa ťaží, a ja ho ponesiem; zlož svoje starosti a odovzdaj ich mne… ̋.

Je to trochu vtipné: Ježiš nás vyzýva, aby sme zložili svoje bremeno, zatiaľ čo On nám ponúka iné: svoje jarmo s prísľubom, že je príjemné a ľahké. Chce nám ukázať, že nemôžeme chodiť po svete bez akéhokoľvek bremena, ktoré by nás neťažilo. V každom prípade máme niesť nejaké bremeno. Nech to však nie je náš náklad naplnený materializmom; naopak, nech je to jeho bremeno, ktoré nás neťaží.

V Afrike nosia matky a staršie sestry svoje potomstvo a súrodencov na chrbte. Jeden misionár raz videl dievča, ktoré nieslo svojho malého brata, a opýtal sa jej: „Si si istá, že nie je pre teba príliš ťažký?̋. A ona mu bez rozmýšľania odpovedala: „Nie je ťažký, je to môj malý brat a mám ho rada.̋ Láska, Ježišovo jarmo, je nielen ľahké, ale nás zároveň oslobodzuje od všetkého, čo nás preťažuje.

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie