Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 19. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali. Ježiš im povedal: „Nechajte deti a nebráňte im prichádzať ku mne, lebo takým patrí nebeské kráľovstvo.“ Potom na ne kládol ruky a odišiel odtiaľ. (Mt 19, 13-15)

Zamyslenie:

Dnes sa nám na zamyslenie ponúka scéna, ktorá je, žiaľ, v súčasnosti veľmi aktuálna: „Ježišovi priniesli deti, aby na ne položil ruky a pomodlil sa. Ale učeníci ich okrikovali“ (Mt 19, 13). Deti sú Ježišom mimoriadne milované, ale my im častokrát svojím typickým a charakteristickým uvažovaním „dospelých ľudí“ nedovoľujeme priblížiť sa k Ježišovi a k Otcovi. Hovoríme: Keď vyrastú, ak budú chcieť, vyberú si…! Aký obrovský omyl!

Chudobní, teda tí, ktorí sú v núdzi, tí, ktorí nič nemajú, sú predmetom osobitnej Pánovej priazne. A deti, nemluvňatá, sú naozaj veľmi „chudobné“. Sú chudobné vekom, sú chudobné formáciou… Sú bezbranné. Preto Cirkev – naša „Matka“ – rozhodla, aby rodičia čo najskôr priviedli svoje deti ku krstu, aby Duch Svätý mohol prebývať v ich dušiach a aby sa mohli pripojiť spoločenstva veriacich. Takto to uvádza Katechizmus Katolíckej cirkvi, ako aj Kódex kánonického práva, zákonodarcovia najvyššieho rangu Cirkvi (ktorá, ako v každom inom spoločenstve, musí mať svoju vlastnú legislatívu).

Hovoríme: Keď vyrastú, ak budú chcieť, vyberú si…! Takto postupovať je nezmysel. Položme si otázku inak: Čo bude dieťa jesť? To, čo mu dá matka, bez toho, aby dieťa určilo, čomu by dalo prednosť. Alebo akým jazykom bude dieťa hovoriť? Tým istým ako jeho rodičia. Ktorú školu bude dieťa navštevovať? Tam, kam sa ho rodičia rozhodnú vziať, bez toho, aby čakali, že určí, ktoré štúdium ako dieťa bude preferovať…

Čo jedol Ježiš? To, čo mu dala jeho matka Mária. Akým jazykom hovoril Ježiš? Jazykom jeho rodičov. Aké náboženstvo sa naučil a praktizoval nemluvňa Ježiš? To, ktoré vyznávali jeho rodičia, judaizmus. Neskôr, ako dospelý, vďaka formácii, ktorú mu dali rodičia, založil nové náboženstvo… Ale najprv bolo to rodičovské, a je to prirodzené. Ako my vychováme svoje deti vo viere?

Myšlienky k dnešnému evanjeliu:

  •     „Veľkí svätí pracovali na Božiu slávu, ale ja som len malá duša; pracujem jednoducho pre jeho potešenie.“ (svätá Terézia z Lisieux)
  •     „Musíme sa naučiť vidieť detským srdcom, mladíckym srdcom, ktorému neprekážajú predsudky ani nie je zaslepené záujmami“ (Benedikt XVI.)
  •     „Kresťania svojím životom podľa Krista (671, 2819) urýchľujú príchod Božieho kráľovstva, „kráľovstva spravodlivosti, pravdy a pokoja“. Nezanedbávajú pritom svoje pozemské úlohy; verní svojmu Učiteľovi ich plnia svedomite, trpezlivo a s láskou.“ (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 2046)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie