Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 4. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Boží odpočinok je tvorivý!

Evanjelium:

Apoštoli sa zišli k Ježišovi a porozprávali mu všetko, čo robili a učili. On im povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“ Lebo stále prichádzalo a odchádzalo mnoho ľudí a nemali sa kedy ani najesť. Odišli teda loďou na pusté miesto do samoty. Ale videli ich odchádzať a mnohí sa dovtípili, kam. Pešo sa ta zbehli zo všetkých miest a predstihli ich. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.“ Mk 6,30-34

Podcast:

Zamyslenie:

Evanjelium dnes predstavuje situáciu, ktorá je veľmi reálna a známa i nám v dnešnej dobe. Apoštoli sú prepracovaní, lebo stále prichádzalo a odchádzalo toľko ľudí, že nemali dokonca ani čas sa najesť. Pomerne často čelíme rovnakému druhu stresu aj my. Naša práca spotrebuje značnú časť našej energie; taktiež rodina, v ktorej sa každý člen usiluje o našu lásku; ďalšie aktivity, ktorým sa venujeme a ktoré nám prinášajú dobro a zároveň sú prospešné pre iných. Možno dostávame veľa ponúk a vidíme potreby, ale … mali by sme si priznať, že naozaj nemôžeme robiť všetko, čo by sme chceli.

Naše telo, naša hlava – myseľ, i naše srdce majú potrebu odpočívať. Podobne ako apoštoli. Prišli k svojmu Majstrovi a ten im, vidiac ich námahy a únavu povedal: „Poďte vy sami do ústrania na pusté miesto a trochu si odpočiňte.“

V Božích plánoch je miesto na odpočinok. Ale je toho omnoho viac, pretože celá naša existencia so všetkým, čo k tomu patrí, musí spočívať v Bohu. Úzkostlivý svätec Augustín tvrdil: „Stvoril si nás pre seba a naše srdce je nepokojné, kým nespočinie pri Tebe.“ Boží odpočinok je totiž tvorivý!

Evanjeliová scéna však nepokračuje odpočinkom. Na scéne je „zlý“ koniec, lebo učeníci nemôžu odpočívať. Zdá sa, akoby Boží plán zlyhával. Približuje sa k nim zástup. Nedokázali sa „odčleniť“. Ani my sa často nemôžeme zbaviť svojich povinností (deti, manželka, práca…). Ak by sme to urobili, zradili by sme sami seba. Avšak i v tomto musíme hľadať a nájsť Boha. Ak naše srdce spočíva v Ňom, potlačíme napätie a nájdeme i v búrke povinností skutočný odpočinok.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie