Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 25. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

„Keď sa všetci divili všetkému, čo Ježiš robil, povedal svojim učeníkom: „Dobre počúvajte a zapamätajte si, čo vám poviem: Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí.“ Lenže oni nechápali toto slovo. Bolo im zahalené, aby mu nerozumeli, ale báli sa ho opýtať na to slovo.“ (Lk 9,43b-45)

Podcast:

Zamyslenie:

Stvoriteľ všetkého dnes ohlasuje svoje vydanie do rúk tých, ktorých prišiel zachrániť. On dáva svoj vlastný život. Tieto jeho slová provokujú. A aj dnes sa nájdu ľudia, ktorí povedia – tak toto teda riadne prehnal.

To, čo má ale Ježiš pred sebou, je náš hriech – hriechy nás ľudí, a tie naň doliehajú. My, ľudia, niekedy staviame to hriešne pred Boha. Preto prichádza na svet. Preto trpí. Preto sa obetuje. Aby hriech človeka už nebol na prvom mieste, ale láska Boha k nám ľuďom. Ale, podobne ako učeníci, ani my tomu ešte stále nerozumieme.

Čo oddeľuje človeka od nebeskej vlasti? Nie je to obyčajný hriech. Hriech bol Ježišom Kristom zmazaný. Od Boha nás oddeľuje naša pýcha a arogancia. „Vďaka“ ním, my ľudia, nedovoľujeme Bohu, aby nám odpustil, čo sme vykonali. A tak sami seba odsudzujeme, už tu na zemi. Vždy, keď si myslím, že nemám hriech, že som bezhriešny – dokonalý – vtedy nad sebou vynášam rozsudok.

Boh však verí, že v živote každého človeka raz príde deň, keď zistíme, že máme k dispozícii nekonečnú Božiu Lásku a milosrdenstvo. Vtedy povieme, podobne, ako sv. Augustín: „Tak dlho mi trvalo, kým som ťa začal milovať, Bože!“ Ale, pravdou je, že to môžeme povedať, už dnes.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie