Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 27. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“ (Lk 11,28)

Podcast:

Zamyslenie:

Neraz sa nám stalo, že sme boli v situácii, keď bolo potrebné niekoho korigovať, opraviť to, čo ten druhý spravil alebo povedal. Toto môže byť nepríjemné, pretože väčšina ľudí si nechce priznať, že sa mýlia, alebo to, čo spravili, sa dá spraviť lepšie. Je to však potrebné, či dokonca nutné, aby sme veci priviedli na správnu mieru.

Žena v zástupe vyslovila nádherné ocenenie na Ježišovu matku: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“ Ona videla, čo Ježiš robí a ohlasuje. Ježiš je pre ňu úžasným človekom a uvedomuje si, že dôležitú úlohu na tom kto je, zohráva jeho matka. Ježiš neodmieta nadšenú chválu, ktorú obyčajná žena venovala jeho matke, veď to bola pravda. On sám si to tiež myslel, ale chce vysvetliť tejto žene i ostatným poslucháčom, kto je pre neho významným. Ježiš totiž pozná aj iné hodnoty, za ktoré si človek zaslúži ocenenie, preto hovorí žene: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Pri povrchnom počúvaní týchto slov, by sme si mohli pomyslieť, že Ježiš je málo vďačný Syn svojej Matky, pretože pred ňu posúva niekoho iného, niekomu inému dáva ocenenie. Avšak aj tu, medzi týmito ocenenými je na prvom mieste Ježišova Matka Mária, pretože práve ona je tá, ktorá celý život počúvala Božie slovo a  verne ho zachovávala. Mária, Ježišova Matka, nie je blahoslavená len preto, že Ho porodila a opatrovala – ako sa žena spontánne domnievala –, ale najmä preto, že počúvala Božie slovo a zachovávala ho. Teda je dvojnásobne blahoslavená, ako milujúca matka a učeníčka svojho syna.

Myšlienky súvisiace s dnešným evanjeliom:

  • „Aby sa Stvoriteľ človeka zjednotil s ľudskou rasou, rozhodol sa stvoriť Matku, o ktorej vedel, že je toho hodná a je pre neho prijateľná“ (San Bernard)
  • “Kto si nájde čas počúvať Božie slovo a nechá sa upútať jeho láskou?! Viera v Boha vyžaduje úplné odovzdanie sa do rúk Lásky, ktorá drží svet.” (Benedikt XVI.)
  • “Boh sa naplno zjavil, keď poslal svojho Syna, v ktorom uzavrel svoju zmluvu naveky. Syn je Otcovo definitívne Slovo, takže po ňom už nebude iné Zjavenie. ” (Katechizmus Katolíckej cirkvi, č. 73)

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie