Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘ (Lk 13, 1–9)

Zamyslenie:

Ježišove slová nás dnes vyzývajú, aby sme sa zamysleli nad nepríjemnosťami pokrytectva: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel.“ (Lk 13, 6). Pokrytec sa tvári, že je tým, čím nie je. Táto lož dosahuje svoj vrchol, keď človek predstiera cnosť (morálny aspekt), ale je skazený a zhýralý, alebo predstiera oddanosť (náboženský aspekt), ale stará sa len o seba a svoje záujmy, a nie o Boha. Morálne pokrytectvo je v našom svete hojné a náboženské pokrytectvo ubližuje Cirkvi.

Invektívy Ježiša proti zákonníkom a farizejom – jasnejšie a priamejšie v iných pasážach evanjelia – sú hrozné. Nemôžeme čítať ani počúvať to, čo sme práve čítali alebo počuli, ak tieto slová nepreniknú hlboko do našich sŕdc, ak sme ich skutočne počuli a rozumeli.

Všetci zažívame vzdialenosť medzi tým, čo predstierame, že sme, a tým, kto v skutočnosti sme. Niektorí politici sú pokryteckí, keď tvrdia, že slúžia svojej krajine, a pritom ju len využívajú; bezpečnostné zložky, keď v mene verejného poriadku chránia skorumpované skupiny; zdravotníci, keď v mene medicíny eliminujú život, či už začínajúci alebo v terminálnej fáze; médiá, keď pozmenia správy alebo keď sa tvária, že ľudí zabávajú, no pritom ich kazia; správcovia verejných peňazí, keď časť z nich odvádzajú do vlastných  vreciek, ale verejne sa chvália svojou poctivosťou; laici, keď v mene slobody svedomia bránia verejnému rozmeru náboženstva; mnísi, či rehoľníci, keď žijú neverní duchu a požiadavkám svojej reguly; kňazi, keď žijú z oltára a neslúžia svojim veriacim v duchu evanjelia; atď.

Ach! Aj ty a ja, nám naše svedomie hovorí, čo máme robiť, a my to nerobíme, a radšej vidíme triesku v oku svojho brata, zatiaľ čo si nechceme ani uvedomiť, že máme brvno vo vlastných očiach.

Ježišu Kriste, Spasiteľ sveta, zachráň nás od nášho pokrytectva, či už je malé a či veľké!

Aplikácia:

Dnes si priznám svoju slabosť a s pomocou Ducha Svätého urobím prvý krok k autentickému kresťanskému životu.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie