Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 29. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Niektorí z tých, čo tam boli v tom čase, rozprávali Ježišovi o Galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešal s krvou ich obetí. On im povedal: „Myslíte si, že títo Galilejčania boli väčší hriešnici ako ostatní Galilejčania, keď tak trpeli? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci podobne zahyniete. Alebo si myslíte, že tí osemnásti, čo na nich padla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší vinníci ako ostatní obyvatelia Jeruzalema? Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne.“ A povedal toto podobenstvo: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel. Preto povedal vinohradníkovi: ‚Pozri, už tri roky chodím hľadať ovocie na tomto figovníku, a nič nenachádzam. Vytni ho! Načo ešte aj zem vyčerpáva?‘ On mu odvetil: ‚Pane, nechaj ho ešte tento rok. Okopem ho a pohnojím. Možno nabudúce prinesie ovocie. Ak nie, potom ho vytneš.‘“

Lk 13, 1-9

Zamyslenie:

Ježišove slová nás dnes pozývajú, aby sme sa zamysleli nad nepríjemnosťami, ktoré so sebou prináša  pokrytectvo. Vo sv. evanjeliu čítame: „Ktosi mal vo vinici zasadený figovník a prišiel hľadať na ňom ovocie, ale nenašiel“ (Lk 13,6). Pokrytec sa snaží veriť v to, čím nie je. Táto lož dosahuje svoj vrchol, keď človek predstiera, že je čnostný ale pritom je liberálny a bez hraníc. To je morálne pokrytectvo. Alebo predstiera svoju nábožnosť a oddanosť Bohu, ale stará sa pritom iba o seba a svoje vlastné záujmy, a nie o Boha. To je náboženské pokrytectvo. Morálne pokrytectvo zanecháva svoje negatívne stopy vo svete a náboženské zas škodí Cirkvi.

Ježišove výčitky na adresu učiteľov Zákona a farizejov,
ktoré nachádzame oveľa jasnejšie a priamejšie aj v iných častiach evanjelií, sú
veľmi silné. Ak človek berie vážne Ježišove slová a chce sa nechať osloviť
jeho evanjeliom, nedá sa len tak jednoducho čítať o výčitkách
a pokračovať v čítaní bez toho, aby sa človek pri nich nezastavil a nepýtal
sa, či sa netýkajú aj jeho samotného.  

Každý sebakritický a úprimný človek si uvedomuje
rozdiel medzi tým, za čo sa vydáva, a kým v skutočnosti je. Stretáme
politikov, ktorých pokrytectvo sa prejavuje v tvrdení, že slúžia svojej
krajine, pričom ju však iba zneužívajú na svoje obohatenie. Existujú aj takí
členovia bezpečnostných zložiek, ktorí sa tvária, že chránia verejný poriadok
a pritom chránia kriminálne a zločinecké skupiny. V oblasti
zdravotníctva sa pokrytectvo prejavuje aj tým, že v mene pomoci a liečenia
sa rozhodnú zabiť nenarodené dieťa, alebo ukončiť život pacienta
v terminálnou štádiu. Pokrytectvo vidno aj v médiách, ktoré či už
ponúkajú nepravdivé informácie, alebo v mene zábavy ničia morálne
charaktery ľudí. Podobne sa stáva, že správcovia verejných peňazí, hoci by mali
byť čestnými, častokrát presúvajú peniaze nie pre spoločné dobro všetkých, ale do
svojich politických strán, svojim priateľom v podnikateľskej sfére či do
svojich vlastných vreciek.

Sú aj takí občania, ktorí síce uznávajú náboženskú slobodu,
ale sú proti jeho vonkajším prejavom a výhrade vo svedomí. Pokrytectvo
môže byť aj u rehoľných osôb, ktorí síce navonok majú žiť podľa
evanjeliových rád a svojich konštitúcií, čiže interných noriem, ale nežijú
tak. Podobne sa to môže prejavovať aj u kňazov, ktorí „vodu kážu
a víno pijú“, čiže od iných vyžadujú zachovávanie požiadaviek evanjelia,
ale oni sami nezachovávajú a namiesto obetavosti v pastoračnom
nasadení hľadia iba na seba. 
A takto by sme mohli pokračovať .

Zamerajme sa však teraz na nás samých.  Či aj nám
niekedy nehovorí svedomie, že sami nerobíme to, čo by sme mali? Neplatí aj
o nás, že častokrát vidíme triesku v oku toho druhého, zatiaľ čo vo
vlastnom nevidíme brvno?  

Pane Ježišu, Spasiteľ sveta, zachráň ma pred pokrytectvom,
či už v malých, alebo vo veľkých veciach!

Aplikácia:

  • Nezanedbávam spytovanie svedomia, čiže sebareflexiu nad svojím správaním?
  • Nie je často pravdou, že to, čo kritizujem u iných, sám nemám spracované – uzdravené – vo svojom vnútri?

Zamyslenie v audio podobe:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v
teba.

Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj
nás svojim Duchom.

Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie