Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 30. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Celý Ježišov život je zjavením toho, kto je Boh: „Boh je láska.

Evanjelium:

V istú sobotu vošiel Ježiš do domu ktoréhosi popredného farizeja stolovať a oni ho pozorovali.

Keď zbadal, ako si pozvaní vyberali popredné miesta, povedal im toto podobenstvo: „Ak ťa niekto pozve na svadbu, nesadaj si na prvé miesto, lebo mohol pozvať niekoho vzácnejšieho, ako si ty; a prišiel by ten, čo pozval teba i jeho, a povedal by ti: ‚Uvoľni miesto tomuto.‘ Vtedy by si musel s hanbou zaujať posledné miesto. Ale keď ťa pozvú, choď, sadni si na posledné miesto. Potom príde ten, čo ťa pozval, a povie ti: ‚Priateľu, postúp vyššie!‘ Vtedy sa ti dostane pocty pred všetkými spolustolujúcimi. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“ (Lk 14,1.7-11)

Podcast:

Zamyslenie:

Všimli ste si dnes začiatok tohto evanjelia? Farizeji pozorne sledovali Ježiša. A Ježiš sledoval ich. Oni si hľadali popredné miesta. A Ježiš si aj to všimol.

Pozorovanie, ako každá iná vnútorná alebo vonkajšia činnosť, sa podstatne líši v závislosti od pohnútok, ktoré ho vyvolávajú, v závislosti od vnútorných motívov, od toho, čo má pozorovateľ v srdci. Farizeji – ako sa spomína na rôznych miestach evanjelia – vždy pozorujú Ježiša, aby sa ho pokúsili usvedčiť z niečoho zlého. A Ježiš pozoruje, aby pomáhal, slúžil, robil dobre.

Ježiš hovorí slovami, ktoré má v srdci a koná podľa srdca – On nehľadá poctu, ale úctu; nemyslí na svoju česť, ale na oslavu svojho Otca; nemyslí na seba, ale na druhého. Celý Ježišov život je zjavením toho, kto je Boh: „Boh je láska.“

Preto sa v Ježišovi stáva skutočnosťou – viac ako v komkoľvek inom – jeho učenie: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži.“ (Flp 2)

Ježiš je Majstrom v skutkoch a slovách. My, kresťania, chceme byť jeho učeníkmi. Správanie Majstra môžeme prevziať len vtedy, ak máme vo svojom srdci to, čo mal on, ak máme jeho Ducha, jeho Ducha lásky. Pracujme na tom, aby sme sa úplne otvorili jeho Duchu, aby sa nás zmocnil a aby sme ním boli úplne posadnutí. A robme to bez toho, aby sme mysleli na to, že sme lepší ako iní. Bez toho, aby sme mysleli na seba. Myslíme na neho.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie