Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 31. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“ Toto všetko počúvali aj farizeji, ktorí mali radi peniaze, a posmievali sa mu. Preto im povedal: „Vy sa robíte pred ľuďmi spravodlivými, ale Boh pozná vaše srdcia, lebo čo je u ľudí vznešené, pred Bohom je ohavné.“

Lk 16, 9-15

Zamyslenie:

Ježiš v dnešnom evanjeliu hovorí svojou autoritou, používa slová, ktoré majú zvláštnu silu, akoby sa zaoberali novou doktrínou. „Boh chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu.“ (por. 1 Tim 2,4). Boh nás chce mať svätých a práve preto dnes poukazuje na potrebné vlastnosti, ktoré nám pomôžu dosiahnuť svätosť a mať „pravé dobro“. Sú nimi:  vernosť malým veciam, autenticitu a nikdy nezabúdať na to, že Boh pozná naše srdcia.

Vernosť v malých veciach. Naše dni zvyčajne formujú to, čo nazývame „veľmi normálne, každodenné veci“: rovnaká práca, rovnakí ľudia, niektoré zbožné praktiky, naša rodina … A práve v týchto bežných realitách máme  nasledovať Krista, máme rásť vo svätosti. „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom.“ (Lk 16,10). Máme robiť všetko dobre, s čestným úmyslom a s úprimnou túžbou páčiť sa Bohu, nášmu Otcovi. Výstižne to vyjadril svätý Josemaría: „Videli ste, ako bola postavená táto impozantná budova? Jedna tehla na druhú. Tisíce. Ale jedna po druhej. A vrecia cementu, jedno po druhom. A oceľové trámy, jedno po druhom. A koľkí muži na tom pracovali, koľké hodiny, deň čo deň … Videli ste, ako bola postavená táto impozantná budova? … Vďaka maličkostiam!“

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci
jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti
pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc
nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie