ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 34. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Lk 21, 34-36

Zamyslenie:

V dnešný, posledný deň v liturgickom roku, nás Ježiš jasne varuje pred osudom nášho odchodu z tohto sveta. Ak bol náš život naplnený užívaním si a starosťami len o svetské veci, posledný deň nášho pozemského života príde tak náhle a prekvapivo, že slepota našej vlastnej chamtivosti a zaujatosti svetom nám zabráni spoznať samotného Boha, ktorý prichádza, aby nás voviedol do spoločenstva s ním vo večnosti. Bude to čosi podobné, ako keď je rozmaznané dieťa tak zaujaté svojimi hračkami a zábavou, že vôbec nevenuje pozornosť volaniu otca či mamy, ktoré ho volajú ku stolu, lebo prišiel čas obeda. Dokonca považuje ich lásku a záujem za vyrušovanie pri hre. Keď si konečne uvedomí, čo urobilo, bolestne spozná, že zostalo samo.  

Preto nás Pán vyzýva:  „Bdejte celý čas a modlite sa.“ (Lk 21,36). Bdieť a modliť sa … to je to isté odporúčanie, ktoré dal aj svojim apoštolom v noci, keď bol zradený.

Opravdivá vnútorná modlitba obsahuje v sebe obdivuhodnú prorockú zložku, na ktorú sa pri kázaní často zabúda. Je ňou prechod od obyčajného „pozerania“ k „videniu“ života v jeho hĺbke a pravdivosti.  Ako napísal Evagrius Pontský: „Ako je zrak najcennejší spomedzi zmyslov, tak je modlitba najbožskejšia zo všetkých čností.“ Klasickí predstavitelia spirituality preto modlitbu považujú za „nadprirodzené videnie“ čiže hľadenie na všetko Božími očami. To znamená to isté, čo aj poznanie pravdy o Bohu, o svete, o sebe. Proroci sa nevenovali len predpovedaniu toho, čo má prísť, ale boli schopní aj interpretovať súčasnú situáciu; „videli“, čo sa deje, z Božieho pohľadu. Preto s Božom pomocou vedeli ponúknuť nápravu.  

Často sa sťažujeme na našu dobu a situáciu vo svete a nechápavo sa pýtame: K čomu to všetko speje? Dnešný, posledný deň liturgického roka, môže byť pre nás však aj pozvaním k novému, trvalému rozhodnutiu. Treba sa vzdať nášho zamerania sa len na tento svet a snahy užívať si, a začať pracovať na našej budúcnosti, ktorá pretrvá až do večnosti. Nech nám v tom Pán pomáha!

Aplikácia:

Aký konkrétny vplyv na môj život má myšlienka, že som tu iba pútnikom a všetko tu raz zanechám?

Je aj pre mňa denná modlitba posilou a pomáha rásť mojej túžbe po stretnutí s Pánom?

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.


Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.

Copyright © 2017 Spoločnosť Božieho Slova.
Všetky práva vyhradené.
Prihlásenie