Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 5. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

V tých dňoch zasa bol pri Ježišovi veľký zástup a nemali čo jesť. Zvolal učeníkov a povedal im: „Ľúto mi je zástupu, lebo už tri dni zotrvávajú pri mne a nemajú čo jesť. Ak ich prepustím domov hladných, poomdlievajú na ceste, veď niektorí z nich prišli zďaleka.“ Jeho učeníci mu odvetili: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov?“ Oni odpovedali: „Sedem.“ Tu rozkázal zástupu, aby si posadal na zem. Vzal sedem chlebov, vzdával vďaky, lámal a dával svojim učeníkom, aby ich rozdávali; a oni ich rozdali zástupu. Mali aj zopár rybiek. Aj nad nimi dobrorečil a kázal ich rozdať. I jedli a nasýtili sa. A nazbierali sedem košov zvyšných odrobín. Ľudí tam bolo asi štyritisíc. Potom ich rozpustil. Hneď nastúpil so svojimi učeníkmi na loď a došiel do dalmanutského kraja. (Mk 8, 1-10)

Zamyslenie:

V dnešnej dobe poznačenej neistotou, stresom a ľahostajnosťou chce Ježiš dať najavo to, čo cíti voči ľuďom dnešnej doby: „ľúto mi je zástupu“ (Mk 8,2). Kríza pandémie koronavírusu, bieda, hlad, choroby, vojny či iné pliagy ľudstva spôsobujú to, čo vyjadruje Pán slovami: „nemajú čo jesť.“

Ku komu sa však Pán prihovára? V evanjeliu čítame:  „Zvolal učeníkov a povedal im“ (Mk 8,1). Ježiš sa prihovára svojim učeníkom. Nimi sme v dnešnej dobe my, kresťania. Aj nás Ježiš vyzýva, aby sme neposielali nikoho hladného domov, ale aby sme im dali jesť.

Ale možno aj my máme pochybnosti, uzatvárame sa do svojho malého sveta, myslíme si, že nič nezmôžeme, že sme slabí a bezmocní a vyhovárame sa ako vtedy učeníci: „Kto ich môže nasýtiť chlebom tu na púšti a ako?“ (Mk 8,4). Kde nájdeme slovo nádeje pre každého? Ako presvedčiť veriacich i neveriacich, že ľahostajnosť voči biede iných, nenávisť, násilie či vojny nie sú riešením?

Dnes sa Pán
pýta aj nás, koľko máme chlebov. Čokoľvek máme, i keď je toho málo – on to
potrebuje. V evanjeliu sa hovorí o siedmych chleboch. Číslo „sedem“
znamenalo pre pohanov to, čo číslo „dvanásť“ pre židovský národ. Bolo to číslo
plnosti, zahŕňajúce všetkých. Je to aj obraz Cirkvi, jej katolíckosti, čiže
skutočnosti, že je tu pre všetkých; chce objať všetkých ľudí. Ježiš chce cez
Cirkev prinášať všetkým nádej, svetlo, spásu a život. K tomu však potrebuje
našu pomoc.

Daj mu preto svoju
modlitbu: to je „bochník chleba“. Obetuj sa s ním vo sv. omši – to je tiež
„bochník chleba“. Ponúkni mu rozhodnutie, že odpustíš tým, čo ti ublížili –
ďalší „bochník chleba“. Choď na sv. spoveď – tak isto „bochník chleba“.
Čítaj a rozjímaj nad evanjeliom – opäť „bochník chleba“. Prines mu aj
svoje malé obety, alebo pôst – aj to je „bochník chleba“. Pomôž niekomu vo
svojom okolí – ďalší „bochník“. Podpor nejaký sociálny projekt Cirkvi
v krajinách tretieho sveta – opäť „bochník chleba“. Jednoducho, ponúkni
Pánovi všetko, aj málo, o čom si myslíš, že to nemá žiadnu cenu. On to
použije, aby nasycoval svet.

Ako hovorí svätý Gregor z Nyssy:
„Kto láme svoj chlieb chudobným, stáva sa súčasťou toho, kto sa pre nás stal
chudobným. Pán bol chudobný; nebojte sa preto chudoby“.

Aplikácia:

Ako reagujem na biedu a utrpenie vo svojom okolí? A vo svete?

Aký „bochník chleba“ môžem dnes Pánovi ponúknuť, aby ho rozmnožil? 

Podcast:

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti
Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie