Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Evanjelium:

Ježiš vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána a len ich vyviedol na vysoký vrch do samoty. Tam sa pred nimi premenil. Jeho odev zažiaril a bol taký biely, že by ho nijaký bielič na svete tak nevybielil. A zjavil sa im Eliáš s Mojžišom a rozprávali sa s Ježišom. Vtedy Peter povedal Ježišovi: „Rabbi, dobre je nám tu. urobme tri stánky: jeden tebe, jeden Mojžišovi a jeden Eliášovi.“ Lebo nevedel, čo povedať; takí boli preľaknutí. Tu sa utvoril oblak a zahalil ich. A z oblaku zaznel hlas: „Toto je môj milovaný Syn, počúvajte ho.“ A sotva sa rozhliadli, nevideli pri sebe nikoho, iba Ježiša. Keď zostupovali z vrchu, prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych. Oni si toto slovo zapamätali a jeden druhého sa vypytovali, čo znamená „vstať z mŕtvych“. A pýtali sa ho: „Prečo teda zákonníci hovoria, že najprv musí prísť Eliáš?“ On im povedal: „Áno, najprv príde Eliáš a všetko obnoví. Ale prečo je o Synovi človeka napísané, že bude veľa trpieť a že ním opovrhnú? No hovorím vám: Eliáš už prišiel a urobili s ním, čo chceli, ako je o ňom napísané.“ (Mk 9, 2-13)

Podcast:

Zamyslenie:

Premenenie v Markovom evanjeliu nám dnes predstavuje už vyriešenú záhadu. Evanjeliové texty svätého Marka sú plné mesiášskych tajomstiev, ojedinelých momentov. Dnes a práve tu máme “vzorku”. Keď im Ježiš “prikázal im, aby o tom, čo videli, nehovorili nikomu, kým Syn človeka nevstane z mŕtvych” (Mk 9, 9).

V čom však spočíva toto mesiášske tajomstvo? Mesiášske tajomstvo spočíva v tom, že sa trochu zdvihne závoj, aby sa trochu odhalilo to, čo je skryté pod ním; celé tajomstvo sa totiž úplne odhalí až vo svetle jeho veľkonočného tajomstva, keď sa skončia Ježišove posledné dni. Môžeme to jasne vidieť v tomto evanjeliu: Premenenie je len okamih, ochutnávka slávy, aby apoštoli mali možnosť rozlúštiť význam tohto intímneho okamihu.

Ježiš oznámil učeníkom blížiaci sa okamih svojho umučenia, ale keď ich vidí takých rozrušených kvôli svojmu tragickému koncu, vysvetľuje slovami a faktami, ako budú vyzerať jeho posledné dni: dni umučenia a smrti, ale dni, ktoré sa skončia jeho zmŕtvychvstaním. Tu je záhada rozlúštená. Svätý Tomáš Akvinský hovorí: “Na to, aby človek správne kráčal po svojej ceste, je potrebné, aby najprv nejako poznal cieľ, na ktorý mieri.”

Aj náš kresťanský život má cieľ odkrytý naším Pánom Ježišom Kristom: tešiť sa z nezlomnej Božej lásky naveky. V tomto cieli však nebudú chýbať chvíle obety a rozhodujúcich bolestí. Musíme však pamätať na živé posolstvo dnešného evanjelia: v tejto zdanlivej slepej uličke, ktorou sa tak často zdá byť náš život, sa vďaka našej vernosti Bohu a pri trávení života ponoreného a žijúceho v duchu blahoslavenstiev naplní tragický koniec, aby nám uvoľnil cestu k večnému užívaniu Božej lásky.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie