Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

ZAMYSLENIE NA SOBOTU 6. TÝŽDŇA V CEZROČNOM OBDOBÍ

Čítanie:

Bratia moji, nechcite byť mnohí učiteľmi, veď viete, že nás čaká prísnejší súd. Veď všetci sa prehrešujeme v mnohom.

Kto sa neprehrešuje slovom, je dokonalý muž, schopný udržať na uzde aj celé telo. Keď dávame koňom do úst zubadlo, aby nás poslúchali, ovládame celé ich telo. Hľa, aj lode: hoci sú také veľké a ženú ich prudké vetry, maličké kormidlo ich riadi ta, kam chce kormidelník. Tak aj jazyk: je to síce malý úd, ale honosí sa veľkými vecami.

Pozrite, aký malý oheň akú veľkú horu zapáli! Aj jazyk je oheň, svet neprávosti; jazyk je medzi našimi údmi ten, ktorý poškvrňuje celé telo, rozpaľuje kolobeh života a sám je peklom rozpálený.

Človek krotí a aj skrotil všetky druhy zveri, vtákov, plazov i morských živočíchov, no jazyk nik z ľudí skrotiť nemôže. Je to nepokojné zlo, je plný smrtiaceho jedu. Ním dobrorečíme Pánovi a Otcovi, a ním aj zlorečíme ľuďom, stvoreným na Božiu podobu. Z tých istých úst vychádza dobrorečenie i zlorečenie. A nemá to tak byť, bratia moji. (Jak 3, 1-10)

Podcast:

Zamyslenie:

Nechcite byť všetci učiteľmi!

Každý plnoletý Izraelita mohol sa v synagóge prihlásiť o slovo a vykladať Písmo. Aj Ježiš využil toto právo.

Okrem toho bol v Izraeli stav učiteľov, zákonníkov, ktorí študovali a odborne vykladali Písmo. Aj mladé kresťanstvo prevzalo toto zariadenie, trvalý stav učiteľov, ktorí boli vo veľkej vážnosti…

Sv. Jakub vystríha pred zneužitím tohto úradu pre osobné záujmy alebo výhody. Odtiaľ prechádza potom k všeobecným úvahám o používaní alebo zneužívaní jazyka. Kto sa vie ovládať v reči, je už v istom zmysle dokonalý, lebo to predpokladá v človeku pevnú vôľu a sebaovládanie, aby si vedel držať na uzde všetky zlé náklonnosti. Preto tiež hovorí o zubadle pre kone a o kormidle na lodiach.

Treba tiež uvážiť, že jazyk je vlastne nástrojom nášho rozumu a srdca, vyjadruje rozhodnutia, city, a hnutia nášho vnútra. Ten si teda nevie ovládať svoj jazyk, kto nie je pánom svojho zmýšľania.

Ľudia dokázali skrotiť divé zvieratá a spraviť ich povoľnými, spraviť z nich domáce zvieratá, ktoré človeka poslúchajú a sú mu na dosah. A niekedy je ľahšie krotiť veľké divé zviera ako malý jazyk.

Jazyk je len malý úd človeka, ale môže narobiť mnoho zla, ako aj malá zápalka môže podpáliť veľký les.

Len si pripomeňme taký rozhlas, časopisy, všelijaké prednášky, súkromné a verejné rozhovory, to sú mnohotvárne prejavy reči a jazyka.

Pán Boh nám dal jazyk, aby sme hovorili pravdu a chválili aj Boha, a nie aby sme jazykom klamali a ohovárali, alebo aj Boha potupovali.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnold, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci našej Spoločnosti pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie