Zamyslenia

ZAMYSLENIE
NA SOBOTU 9. TÝŽDŇA
V CEZROČNOM OBDOBÍ

Podcast:

Evanjelium:

„Ako Ježiš učil zástupy, hovoril im: „Varujte sa zákonníkov, ktorí radi chodia v dlhých rúchach, túžia po pozdravoch na uliciach, po prvých stoliciach v synagógach a popredných miestach na hostinách. Vyjedajú domy vdov a naoko sa dlho modlia. Takých postihne prísnejší súd.“ Potom si sadol oproti chrámovej pokladnici a pozeral sa, ako ľud hádže peniaze do pokladnice. Viacerí boháči hádzali mnoho. Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans. Zavolal svojich učeníkov a povedal im: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci, čo hádzali do pokladnice. Lebo všetci dávali zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“ (Mk 12,38-44)

Zamyslenie:

Dnes, podobne ako v Ježišových časoch, môžu byť niektorí zbožní ľudia – a ešte viac niektorí náboženskí „profesionáli“ – v pokušení duchovného pokrytectva. Svedčia o tom sebavedomé postoje, ktoré sa snažíme ospravedlniť tým, že sa cítime lepší, ako všetci ostatní: veď my sme tí veriaci, tí, čo praktizujú…, tí čistí! Ak nič iné, tak v hĺbke srdca, sa tak môžeme cítiť, avšak bez toho, aby sme „robili divadlo, že sa modlíme“.

V ostrom kontraste s majstrami zákona evanjelium predstavuje jednoduché a takmer bezvýznamné gesto chudobnej vdovy, ktoré vyvoláva Ježišov obdiv: „Prišla aj istá chudobná vdova a vhodila dve drobné mince, čo je kvadrans.“ Skutočná hodnota jej daru je takmer nulová, ale rozhodnutie tejto ženy je obdivuhodné, hrdinské. Ona dáva všetko, čo má.

Týmto gestom Boh a ostatní predbehli ju a jej vlastné potreby. Plne sa odovzdala do rúk Prozreteľnosti. Nemala sa už na čo spoliehať, pretože celkom dobrovoľne dala všetko do služby Bohu a chudobným. Ježiš ocenil jej štedrosť a túžbu chváliť Boha a pomáhať chudobným, ako najdôležitejšiu obetu zo všetkých, ktoré boli v tom chráme.

Modlitby Spoločnosti Božieho Slova:

Štvrťhodinová modlitba

Bože, večná pravda, veríme v teba.
Bože, naša sila a spása, dúfame v teba.
Bože, nekonečná dobrota, milujeme ťa celým srdcom.
Svoje Slovo si poslal ako Spasiteľa sveta. Učiň, aby sme v ňom boli všetci jedno.
Vylej na nás Ducha svojho Syna, aby sme oslavovali tvoje meno. Amen.

Vzývanie patrónov Spoločnosti Božieho Slova

Vtelené Božie Slovo oživuj nás svojim Duchom.
Najčistejšia Matka Božia priveď všetkých k svojmu Synovi.
Svätý Michal, Gabriel a Rafael pomáhajte šíriť Božie kráľovstvo na zemi.
Svätý Jozef, Joachim a Anna vyprosujte nám služobníkov evanjelia.
Svätý Peter a Pavol, Ján a Ondrej pomáhajte hlásateľom viery.
Svätý Gregor, Augustín a Vincent prihovárajte sa za všetky stavy Cirkvi.
Svätý Arnolde, Jozef, bl. Mária, Jozefa a mučeníci Spoločnosti Božieho Slova
 pomáhajte nám v apoštolskej práci.
Pred svetlom Slova a Duchom milosti nech ustúpi temnosť hriechu a noc nevery, a nech žije Srdce Ježišovo v srdciach všetkých ľudí. Amen.

Našli ste na stránke chybu? Upozornite nás, aby sme ju čím skôr odstránili. Ďakujeme!

Prihláste sa na automatický odber zamyslení. Vždy, keď vyjde nové zamyslenie, upozorníme vás naň emailom.
kontakty zamyslenia mis. omš. sp. menu Dar na misie